Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

J1 
quam Pctrum hic imitatur Pontifex . Ncquc enim legimui uaquim itt Petrum , vel qucndam ejus fucccflarum per millc fere annos in publicum proceflifle . Petrus aurum & argentum non habebat , Aßor . III . 6 . tifex totus auro & ferk6 fulget : Petrus pedes ingrediebaturTemplum cum Johanne ibfd . Pontifex in fellä pretiosä portatur : Petrus maleövcrbi Dei corda pulfabat & oflium fidei aperiebat , AII . 14 . Pontifex aureömalleö portam lateritiam frangit . Quis nonvideat , quam bene hoc , quod olim Bernhardui Eugenio feripfit» in Pontificem R . quadret . Paßortm Te po - pulo buie aut nrgay aut exbibe . Non negdbü^ne , tujiu federn tenes , te neges ( al . neget ) bare dem . Petriu btc eß , yui nefeitur procesßjfe ati * quando velgemmii ornattuy vel fericü , non tctliuauröjion veüuj equi alboj nec flipatru militey nec ( ireumßrepentibtufiepitu minißrU . Absft bii turnen , addit , / ar« po [ fe implert fa / utare mandatum : Si amafme , p . tfce ovesmeu ( Joh - XXI ) In hti futeesfißinonPetroyfed Conßantmo . Exftruflumcft Imperium Papalc exRudcribus Romani Imperii , fuperque ejus ruinis fua fundamcr . ta pofuit Cxfarco - Papatus : Quare & inplcrisque imitatur aftiones Imperatorum , titulos , apparatum , formamque Imperii , oftendens vaticinium illud Apoc . XIII . u . U . 1 + . in fc impletum efle . Sicut hoc egregic deducit P . Molineu» de Monarchia Pontif . cap . ltj . Cum itaque in omnibus fere Imperatores Romanos referre ftudeatPapa , neque Ludos Seculares , qui jam indcipiima urbis origine centefimo quoq ; annöRomz maxirno apparatu & fplendore peragebantur , iisdem folis relinqucre voluir . Vid . de formi eorundem & apparatu apud Hofpinianum deOrig . Fcftorum Ethnic . p»H3 . Antonius Mancinellus in fui» Annotat . ad Horatii fccularc Carmen , quod in fine libri Epodon cxftat , Sc infiitutä comparatione haud difticulter patebit , tantum non in omnibu» Jubilxum Romanum cum Lu - dis illis fecularibus convenirc . Quomodo Deo harci^i^oS^tnce - ety jropu - dens cauponatio , & ( aftus Romani Pontificis . quam hocinftituto prodit . pla - ceat . noneft quod quxramus , longanimitatem / altem illius miremur , qul tolerat talia * Oftendit tarnen DEus fubindc fuac juflitiac indices , atque pro - dromos in ipfis Jubilzis & illorum celebrationibus . Jubilarö I . terrx motus repente exortus , quantus nunquam antea ; Cujus periculum Bonitacius VIII . Rcate tumexiftens , vix evafit , apparuitquoque Cometa , magnx calamitatis nuncius , tefle Piatina in Vita Bonifacii VIII . Jubilaiö II . peflis ita fxviit in ltalia , utdemille hominibus vix decem remanferint , & : terra : motus ma - ximas dedit ruinai . Hadem mala , prodigia Sc clades reliqua Jubilxa eomitata Sc fubfecuta funt . Imprimis , ficut circa Jubilaeum I . fundamenta Imperii Tur - cici funt ja & a , ita plerumq ; eödem tempore Chriftiani graves clades ä Porta Ottomannicä paffi funt . Vid . Hofpinianus Lib . de Orig . TemplorumLib . il , p . jiö . & feq , N'cc diffitetur hoc ipfuinjoh . Rofeus in Scholiis ad Traflatum 
JacobiS . Georgii adVclum Aureum fupra§ . iV . citatus . Unde colligere in prodivi est , hanc Jubilaci cckbritateoi raaximoperc Dcum averfari . 
ADDI -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.