Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

vcrbi & fidem l0 . Aß . XV . io . 
rque inftrumcntis Pontificcs quidem tiarum diplomata Epifcopi Romani larminus proferre ccrfus eflc potcft dudniu ex verbö Pontificis , qui ipfc Indulgcnt c . b . Non vbran * ahquando cban * falutü my tyßertorum falutis . cum fcriptisPro - mquc habere ? Vi' adio ancipiti ( fc . > Et , fircmtffio luodfatetur ipfe Bcl - peccatorum datur ! 
lentatio Bafilicarum fpc merendi dudum ä Noftrati - ( lunt Pontificii loca ullum mandatum , remiffionis peecato - quod Chriftus ipfc tft Cbn / Jui , aut ma voce eavendas In bac vel ill * Ra - placcrent reiigiofae ad adorandü Dcum 1t , Matth . XVllI . io . eorumque rcüquias pccca ; crum & in - Jtorum fiunt , honori Dco 
Dco taatum compefenti derogant , inque ipfius Chrifti meritum iojuri * iünt ? Habent cas Pontificii communes cum Gentiiibus , qui ad fimulacra Deaftrorum & ad Oracula , cum Mahuramcdanis , qui ad fepulchrim ? teu - do - Propheta : ) adTemp ! umMcccanum , & aiia loca rcligrotiis gratiä pro - fieifeebantur . Nos vero VetcrumEcclefi ; eDo£torum , qui religiofas ejus - modi peregrinationes & vifitationcs locorum fandlorum ridebant , vefli - gia legimus . Quidvero pltu eft babtturtu , qui Iota illa adit ? £> * afi verb in locit tliUfjuntut S . abundet & grattA D E l ampliiu fit ibi ? qurrit Gregorius Nazianzcnus , in Epift . de Iis , qui adeunt Hicrofolymam . Dominus non dixit , inquit AuguftinusScrm 3 . dcMartyr . Vade in enten , quare juflitiam i navtga u * que ad Occidcntem , ut accipias indulgtntiam . Nihila Te extra Te qu * re . Ridiculavero iünt , qua : ex miraculis , corrupta , qua : ex antiquis , aliena prorfus qua : ex V . T . ad commcndandas vifitationes iJlas religiofos & meritorias afFcrunt • , Neq> ipfimct Pontificii hoc negarepoflunt . Vid librum deSpoliisexuviis & rcli - quiisSan & orum An . 151$ . editum , & \£'olffii Leftionibus Memorabilibus Cent . XVI . p . zjz infertum . Sed 3c Reliquiarum cultum , qui , fi ullo pore hoc inprimis anno , Roma : , cum pöpulo eardem fpe & anda : , genibus flexis olculandar & adorandarexlubcntui , viget , tan quam impium fuperfti - tiofum & tantü non idololatricum , exfecramur & damnamus . In primitiv^ Ecclefia Smymenfes licet oflä Polycarpi Epilcopi fui auro potiora cenfe - rent , ea tarnen na & i honefte tuinulärunt . Vid . Eufcb . üb . IV . H . E . c . if . Cultusvcrd reliquiarum apud Pontificios fnpit tum Pharifaifmum Matth . XX1I1 . vj . tum gentilifmuai : Olim enim foliti gcntiles transferre quias , ut conftat exemplö Demctrii , ( tefte Sabellico . ) cx Syriä in Graciam , Thefei exScyro Athcnas translati . Sane avaritia - caula ad ( implicem popu - lum alliciendumfalfas rcliquias fuppofitas ellc . Ac fil^a miracula praedicata fatentur ipfimet . E4r«w veneratiot inquit CafTander , parumpietatijnul - tum fttperflitioni qtuftui fervit } Longe confultiut videtur ut ab omni reliquiarum ojlentatione abßineatur , ( 5populm ad veras San - Bor um reliquiat , b . c . ad exempla pietatis virtutum , qux in feriptü , vel ab ipfisj vel de ipfis exßant , imitanda provotetur . Confultat . ad ArtXXI . 
L . XXV . 
Deniqueomnes ifta : Ceremoniar , qua : tum m proce / Tionibus , tum in apertione Ports cjusque obftru & ione juxta Ccremoniale Romanum bene quidem fc habent , Ted non juxta Ccremoniale Chrillianum . Agrippam f * rnt mforis ( p«»7b publicum progredientem Aä . XXV . 23 . potiüs ,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.