Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

4L» 
'adeoque iiia non Pontifici fcd Impcratoribus & Principibus compctit : Eorum enim intercft , nc Epifcopi & Saccrdotes dcfcrtis Ecclefiis , Politici negledUi Rcipublica : curä . absqicorundem confcnfuRomam proficilcantur . Sanc irritus cflet hic Roraani Prarlulis conatus , fi omncs Principcs , idem , cjuod Dux illcBavarii cujus J . VIILfafta eft mentio , olim egit . tcntarent . Equidem Papa ovcs fuas cfle omncs Chriftianos cujusque ftaifts conten - dit , fequc Occumcnicum Paftorcm crcpat , fcd qu6 fundamentö id fiat , oftendit Dn . PrxfesDifput . fupcrJohan . XXI . Adhzc , jus indiccndiFefta , cum corum ordinatio , quotcnus vidclicct extcrnum ritum & fcftivitatem rcfpiciunt , non fit aftus mere ( piritualis ad interna Ecclcfia : pcrtincns , ad Principis vcl Magiftratus curam , vetußiflimö morc pcrtinct . Nam & ipfc Deus Ordinationen , Feftorum non per Aaroncm Saccrdotcm S . fcd per Mofcn , Duccm populi Judaici , eidem nünciavit , Lcv . XXIU . i . & fcq , Eödcm jure ufi leguntur David i . Paralip . XIII . Ecclcf . XLVII . iz . Salo - mon . z . Paralip . V . Ezcchias z . Paralip . XXX . Mardocharus Efther . VIII . In Novo jus prarferibendi dies feftos Conftantinus M . fibi tribuit . Vid . Eusebius üb . IV . de Vita Conftantini M . c . iZ - zz . 5c 2 ; . Externarum enim inquit / » Etileßa rerum Epifcopum fe proßtebatur , Eodem Libro cap . 24 . Decim» Imperii anno exailo tdtm Imperator , feßos dies fo - lennet & publtcoi ( quicrant instar Jubilati " ) celebrare^preeesqae qutbua gratias ageret , tanquam fucrificia qutdam ignü mdoru expertia , D EO omnium Regt dicare cuptt , fcribit Idem lib 1 . de vitä tini . c . 41 . Ejusquc veftigiis alii quoque pii Impcratores primorum Secu - lorum tarn in Oriente quam in occidente , infticere . Imö jam olim apud Romanos Ferias Confules vel Praitores , non verö Flamincs indicebant : Et pofteä Jure Civili Princeps folus generalis ferias indiecrc poteft , non eti - am inferiores I a nullo judicc 4 . de feriis C . Vid . Pctr . Gregor . Tholofä - nus Syntagm Juris lib . z cap . 11 . Theodor . Reinting de Regim . Sccul . & EccIcC lib . Clafl " . 1 . Cap . z . Falcem igitur in alienam mcfl'em mit - tit Pontifcx Rom . cum jus hoc in Jubilari indiäione ufurpat . Dcinde meritö , ut ipße Indulgcntia : , ita ctiam Bulla : feu diplomata , quibus illas conceduntur , ab omnibus Orthodoxis rejiciuntur & damnantur . Chriftus enim neque per litcras tcftimoniales , ncc per diplomata bullata pecca - torum Indulgcntiam cuipiam aut dedifle lcgitur , aut dari pofle doeuifie , Sic Paralyticus credens Chrifto diccnti , conßde yf / / , remittuntttr tibi peceata tua , Matth . IX . z . non exfpe & ans aliud diploma , peccatorum rcmifllonem confecutus est . Petrus quoque & reliqui Apoftoü non per 
G 2 diplo -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.