Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

fed pompatids plane , ut fzpius laudatus Dn . Schmiden mcmoratv amba - gibus . Mox perfefta ä XII . czmentariis ftruftura feu claufura portz , lubmiflis ad terram poplitibus , & flexis ad cctlum oculis , intonat : SALVUM FAC POPULUM TUUM DOMINE , choro cztera profe - quente . Tandem ad pergulam Porticus D . Pctri dclatus , Benedidlionem numcrofillimo populo in forma Jubilzi impertitur , atqueficAnnus hic intcr tormentorum boatus , tympanorum & tubarum conccntum , & votivas populi , inprimis pro vitä & incolumitatc Pontificis acclamatio - nes folennitcrRomz finitur Annus feqaens Jubilzum plcrumque trans - fert in alias Rcgiones ditioni Papz fubjedtas , non verö in omnes , fed fo - lüm in przeipuas carum Civitates , nc feil , pccunia in multis locis collctta difpergatur , Ted cö certius ad zrarium Pontificis perveniat . Neque hic terminus figitur Jubilzo , vel ingeniofz quzllurz , fed Jubilzum exten - diturad omnes Indulgentias , quz partim a Pontificc certis EccIcfii ? , Mo - naftcriis , Capitulis & aliis focictatibus atque locis venduntur . Dantur ctiam Indulgentiz in cafus futuros , pro peccatis adhuc committendis , quz vigorc ßullz , quam quis habet in manibus ä Confeifionario . quem Tibi clegit , poflunt remitti . Imö femper funt Venctiis Sc alibi Collybiftz Sc trapezitz , qui quascunque requifiverit quis Bullas & difpenfätiones ac abfolutiones cert6 pretio in quascunque oras transferibunt , Sc per literas collybi , aut , ut vocant , cambii , remiflionem pcccatorum transmittunt . 
L . XXIII . 
Varia funt , qni in häc JubiUi T { oma>U Jortna , quam ha - Henus enarravimus , reprehendi merentur . Nos cxftantiora faltem ejus vitia virgulä cenforiabreviter notabimus . Initiö , qu6 documento vel ex divino vel humano jure Papa poteftatem omnes Chriftiani Orbis non folum Epilcopos & Clericos , fed & Reges , Principes & cisdem fubje - dum populum Romam cvocandi , & , ut verbis Craniii J . III , citati utar , tim jeflo negotii commovcndi Cbnßianifmum , fibi competere , pro - bare poteft ? Certe nullo . Convocationcm Conciliorum Religionis causa inftitutorum , non adPapam fed ad Reges & Principes pertincre , Noftrates cxemplo Mofis , Jofuz , Ducum & Rcgum populi Ifraelitid in V . T . Ac Imperatorumin N . T . Concilia OecumcnicaSec . IV . & V . indi - gentium & ex Ordinatione Divina , quz vult omnem animam poteflati - btu fuhlimioribui fubdium ejje% Rom . XIII . I . luculenter oftendcrunL Simile verö quid obtinet in Convocaüone ad Jubilzurn Chriftiani Orbis , 
adeo« 
/
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.