Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

pa cum comiUtu , populus fuperftitione eoecus in port * fragmenta Sc nu - mifmata aurca , argenteaquc ( quae , cum clauditur porta , fub ea condi & calci mifccri folent ) infano impctu mit . quarque indc rapit , inftar län - äiflimarum rcliquiarum de collo fufpendit , & interprctiofiffima Aict fervat . In fumma maxima hujus die« dl folennitas , ut dtftribtn - d * et pdpyrum fuAm impArem effe diCAi Dn . Schmiden . Vid . de hac folenmtate praeter Sleidanum lib . XXI . Commcnt . Sprengerum in R . Nova p . 124 . Ricram in Hiftor . Jubilxi An . 177s . celebrati , Hoffjnannum in Lexico Univerf . in Additam . voce Jubilxum , Celcberrimum \v'agcnleil in Additam . Per * de ritibus Ecclcfias R . Myfticam harum Ccrimoniarum fi - nnificationem exponit Cafalius de Rit . Chrift . Demodcrno vid . Additam . Num . 1 . § - XXII . 
Die fcquenti feu Fcfto Natalitiorum folennia ab ipfo Pontifice fupet altari , quod ab Urbane , VIII . tumulo Apoftolorum impofitum , ccle - brantur , quibus pera & is ad Pcrgulamdella Rtnedittione vulg6 diftam , portatur , ac benedi & ionem numerofiffimo populo , qui in area D . Petri a primö jam crcpufculo usque ad meridiem Pontificem prarfto - latur , in form * JubtUi , ut loqvuntur , impertitur , interplaufus , cxul - tationes & Jubila , quibus bombi tormentorum Hadriana : molis immi - feentur . Indc ad augendam devotionem in omnibus templis maxime Privilcgiatis illis Vll . exponuntur rcliquix , & ad feram usque noßcm , in aulaPontificis & palatiis Principum Ecclefiafticorum & fi * ularium , imo per totam urbem a promifeuä plebe , quiequid ad augendam Jauitiamdc folennitatcm facere poteft , magn6 ftudiö efficitur . Sic & in aliis die» bus feftis pra - eipue Cathedra : Petri & S . Palchatos folennitate eäque prarvia S . Septimana : feriationc , ceremonia : , procclTiones , & folennia alia majori & exquifitiori , quam alias pompä peraguntur : De quibus omnibus Vid . la : pius laudatus Dn . Schmiden . Pra : cipuum vero quod in forma Jubi - lari Romani luftrandum , eft vifitatio feptem Tcmplorum Privilegiato - rum , & dilcurfio per portas a Pontifice Sc Cardinalibus apertas . Initio quidem ßonifac . VIII . Petri & Pauli t . mpla tan tum vifitanda pro - pofuit . AtClemens VI . D . Johannis Latcrancnfe adjeeit , & Sixtus IV . D . Maria : Majoris . Poftea & in aliis Tribus S . Sebafliani , D . Laurcntii de S . Crucis in Hicrufalem , indulgentia : fufpenfa : , quarum indul^cntiarum numerum Qu . tftorcs Hofpitalis S . Spiritus in urbe Roma ad fummam ultra decics centena millia annorum Sc plusquara ad quadraginta duas 
Plc -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.