Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

z 
ftm , indulgentit Patrisfam'tlias ac ParentU extmplo , Mo Vrodigo rctuperäto non domeßicum modo gaudium prodere , fed Cbrtfiianos omnes ad communem latitiam & epulum tnvitare , uti Petrus Svavis lib . IV . ioquitur p . ^o . Quot verö & quanti ejulatus in hoc funeftö jubi - 1x6 ä plurimis veritatis confcflbribus Anglicana : EccJcfia : fucrint auditi , vd exinde conjiccrc licet , quod teste Suavei illö anno Jubilaro viricen - tum & feptuaginta lex magni nominis & honoris prarter alios inferioris fortis flammis fucrint ullulati . Tertium in ordinc eft Grcgorii XIII . An . 157z . ob lauienam Parifienfem inftitutum , de cujus publicationc Jacob . Aug . Thuanus hunc in modum feribit . Nunc 10 de tumultu Parifi - enft allatot mir um , quanta Utitii Rom * exaltatum fuerit . Nain yill . Id . Sept . letlis in Cardmahum Senatu Pontificti Legati Uteri * t quibtu de re tot * , tanquam deßtinata Regit voluntate ac jußu cen - fctla Ponttficcm certiorem faciebat , mox decretumfuit , ut in de re - fia Pont t / ex cum Cardinaltbut adR . Marci concederet , d Deo Opt . Maximo pro tanto Beneficio fedi Roman * orbique Cbrijliano collato grati . it rttu folenni ageret : Item ut die Lun * proxima facrum ( olen - ne in Mmcrvx ade celebretur , etque Pontifex & Cardinales interjint : Inde Jubilxum toto Cbrißiattt orbe publtcetur : Ejtu cau [ * expreß * funt ; ut agertntur Deo grati * , ob de / etos in Gaüia veritatü & Ec - clefi< boßes , tfc . Lib . LIIl . p . 1004 . Quartum Jubilarumextraordinarium ä Paulo V . An . 1617 . ceiebratum , jubilaro ä Lutheranis ob faluberrima : Rcformationis opus inftituto opponebatur . Alexander VII . ad implo - randum divinum auxilium initio fui Pontificatus pro Ecclefia : Catholica : Regimine , & pro pace intcr Principts Chriftianos concilicnda , Quin - tum intimavit A n . 16ff . d . 14 . Maji . ( Zuare & teste Bcllarmino lib . 1 . de indulgcnt . c . 1 . Jubilari nomen tarn Iate in Ecclefia R . patet , ut ctiam ad omnes indulgcntias , qua : vel extra annum illum in ampliffimä forma concedi folent derivari poffit ; ficut & Leo X . indulgentias fuas extra annum Jubiläum venum expofuit . Nos in prarfenti prsreipue de ordi - nariis foliciti fumus : Q^od , fi enim haec cadunt , & iila nulla efle oßenduntur , illorumque fandamentuna una fubvertitur . Numerantur verö ordinaria Jubilcta apud Onuphrium Panvinium Vcroncnfcm ufque ad A . M . DL . Dccem ab aliis vero o & o tan tum • , Post acceflcrunt , quinque , de quibus infra ; Ita ut cum prarfenti inUniverfum quindeeit» celcbrata fuerint Jubilara . 
A x < . HI .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.