Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior


numfmation : » notavit 6c da« Aflor . VIH . io . uod olim Gcor - miliani II . cJitä , , fcriptit : Dttyi * \tiM rn purgdto - bie - iS excttare ima . Harum fd - afiontm renovan - obiriam butc con - juUrtorum menfd 
' Ami ijlitu , 
qurvariis abfol - mini , qaod Annum Pontificio orbi fo« & Joh . Latcrancn - Curforum Magifträ in Auli & Rcguni & per Curfores pro - Jaici , quodleptimo / it . XXV . 9 . ccu ex »qua : apud . Franc . , difcimus . Bull * ; Jubiläum foknni * 1 . Adharc Romi - fccntibus ampliflima ur pririlrgra : Sic Clc - prc vcntÄ , JubiUö vnt ) poß iter te anno pervcmrt nero non cenpleto , jfi , e an Alm tndul - sTra & Joh . Phctfeo de 
de Materat IndulgrntiaKbus An . 1472 . eefito , exMbet Plefrus in Myfterio Iniquitatis , fic idrra l'apa dcccrnit - ^jtieunqne peregrinandi cdttfl U S . ttvttdttm auedere propofuu , lüi die <jhA de bifrnti fui piam Ar * ripert voUent , ehgere porefl Confcjforem ftn Cenfrfröret in vti & in locit dhu quibiucunqut . Quibut auidcm Con / efloribu autbor : - täte noflri concedimut plenam poteßatem dbfolvtndt omnet ccfut gapa / ee , atfiperfend neßrd tbt / { Jet . Item tonadtmue , quodfi tteri confefflu in vtA monatur , quod ab omntbui peudtie fuü fit immuni» penitut er abfolntut . Et nihilommu * prorfm mAndamtu Angelit Paradif , qudttnn4 antmam * Purgstono ptnuta dbfolntam , inPa - radtft glorum introducant , ( fc . Quin ienpedire Romipctas poaitur intcr calus rcfcrvatos , i . e . intcr federa atrocillima , quorum remiflio foM Pap * rc ( crvatur : Nam homkidii , adu ! t . - ri« Sc ejusmvdi sccundum ipso ? cuminum minorum , quibus lex Dei vioiatur , remiflio , a Presbytern fic Epilcopis vulgo poteft fierL De illis verö quos votum vd regula , qua : clauftrurn egredi nonp - rrniitit , vcl carccr «3c capfcvrtas , qua detinentur , vel infirmitas corporis , vcl aliud quodeunque impcdinurmum Romam adirc vetat , lpccialiter dilpcnl'at Papa , atque quomodo aül rationc Jubi - l * i partieip« ficri dcfccaat , iisdem praeferibit . Moniales jubet imitatione quitujr Uafilicarum R . ad nkaria^uaiuor , per Ecdtfiamvel Xyftosmo - nnftcrii certas prcces folenuita'jo . dicbus fimdcrc . Vid . BuHainnocen - tii X . lnudatä a JoK . Schmiden . Incarccratos & argrotos vuit - fibi ehgere Conti / Honanufn , ex jara approbatis locorum ordinariis , qu ? vifiTat»o - ncs ilLzs B ; ifilkarurn in alia opera pictatis commutare , vel in aliud pro» • ximum temf»us Jubil . rorum prorogare poflrt . Vid . Bulla Alcacandri VIL qua Jubilarum E * traordinarium An . löft . indkit , quam Joh . Mufjcus Difp . de Indulgentiis fubjecit . Ulis , quibus ob alia legitima irnpedimenta mam adirc non contingit , vel co ipso anno vc ( proximö Papa aflignat ccrtas quasdam Ecdefias in Patriä , quas loco Romanarum ÖafiHcarum vifitent Vid . Bulla UrbaniVIII . & c Dtploma Archiepifcopi Colonicnfis , qua JubHramExtraord . An 1641 promulgstur , a^nid Voetium psrt . ^ . Difp . Selcct p . * ^4 . & irq . Hxc aliocum Tcnvplorum extra Romam fub - ftit'itio in Jubilarh . ordinariis c<rpi ( Tc videtur fub Sixto kV A« . i47f . cujus excmplum poftcafccutus Alexander VI . An . l^ot . rcfrrcit' - Po . '^doro Ver - gilio iib . VIII . cap . 1 . Iftis Sutern , qui intcr Protc - ftantes drgunt , & nchoc quidem prarftarc pofTunt , indulgcntiHimus P - pa ccrtam formulam pre - 
F 2 caiia -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.