Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

fßnetn jam luRreimi» . 
Indulgentiarum cx The« potius implctio Theladri phrafi uiar Fauli III . di - mplicium finis ift , quem lani . Hic primus eft in io VIII . hoc manifcftum iftravimüs . Eadem auri atem , & forte ad angu - cft . Aucupia alias Ro« ine lunt artes & technae , s . Nihil tfl , quod abs - Hi impofttto ( i Spinttu yjia mft nummatis im - 
5 H . Epift . 66 . ad Johan . enta Tit . dcEcclcf in 6 , de prtmordtü retinet , verba , quod inferta fint Japar Oracula continen« anus lib . 3 . Calamit . nur ! » 
r , coron * , 
Deusque . 
ueipit aiirutn & c . ot ferc fublunt Rcgi Hi - terc , qua : indulgentiis , " anftorum appolita : fue - arftimandis , onuftje do« andinarura , quibus ex - t ab arigclis translatar . idinatio , dicinon poteft : . Banck , Amftel . A . iöfi . 
Sc 
Taxapeenitentiar Apoftollca , quamHunniasTom . T . oper . delndalg . fol . 4j7 . prxfixit . Judicium deTaxa illälcg» mentur Dotforis - Pontificif , Efpen - c * i Comm . aJ Tit . I . p 16 . lmö mors ipfa Papa : fa & a tributar« , per dogma de pur^atorio & mrflis pro defun & is . Acceflit tandem hrs pc - cuniam capicndi modis novum quoddam aueupium per call» Sc ha - mos Jubila : i . Ha : c eft grandis Imperii Fapali * & qua5» fpi - 
ritualc congiarium omnibus reliquis Indulgentiis & nundraationibuspal - mam eripiens . Vid . Artic . SmalcaM . p . ^4 . Nimirum ficut alias pee - nx illr temporales , qua : pol ! remiflionem peccatorum & poeme artern * luendx dicuntur , in pccuniarias & confeflioncs , jejunia vero & peregrina - tioncs innummos commutantur : Sic & illa opera qua : äPontificc illis , qui Indulgentias Jubila : » lucrari volunt , pra : fcripta lunt , non fulEciunt , led infuper Bulla : & Breviaria Indulgentiarum , feu Iitcrac Pontificix Sigillis fuis inunita : requiruntur , qua : gratis non dantur , quemadmodum appa - ret cx publicis instrumenta illis , & taxä peenitenttariä , cujus fupra tacU cd menrio . Pra : tcrea Area ? certa : in Stationibus feu Tempiis , qna : vi - fitari jubentur , difpolita : lunt , quibus nifi pecuniä ingeratur , Indulgen - tia uonprodcllc putatur . ^ujßorej R . non qturunt commodum ani - warum fed pecuniartwt , inquit Navarrus Pccnitentiarus fub Gregor . XIII . Tom . z . Comment . de JubiJ . & Indulg . Excipit quidem Bellarmi - nus lib . z . d : Indulgent . c . 9 . nihil hic vendi , fed faltem cicemolynas ä PontificcR . impofitas lolvi , non ut ipfe indc lucrctur , fed ut pauperes juventur . Sed aerem ferit Jcluita . Ditfcrt enim pecunia ha : c abelccmo - fynis tüm objecto , tum forma . Non enim dantur cleemofyna : ha : pauperibus , fed divitibus , non flentibus , fed cantantibus , feil . Clericisi non enim nifi in Pontificis & ejus Nepotum Ioculos »IIa : tandem defe - runtur , ut docet tot feculorum experientia ; Forma , quia non fponte aut gratis fit harccontributro , fed propter aeeipiendas Indulgentias , ut rcvcr . i hic emptio & lolutio intercedat . Ncc cjusmodi praetextus olim di - fuit pontifieiis , ceu cx gravaminibns Oratori Pontificis in Comitiis Noriberg . - a Statibus R . Imperii exhibitis , qus apud Goldaftum Tom . I . Gonftit . Imperii legi polTunt , conftat , qui tarnen cundem detegunt & rcjiciunt , dicendo , fub persona , pietatu , cum aut B / iflltcas Romanad eonßfuere , tut profetlioncm in Turcas parare poOieiti funt R . Pott - tificej , omnen1 fimpliobm nimiutnque eredulk GermanU exfaxißi feeuniarum medullam . - dtque bis dicunt , mercium nundirtAtiontbus 
fimul
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.