Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

per B . Petrum , cceli clavigerum ejtuque fuceeßores fiios in terru vi - cartos commtfit fidelibtu falubriter difftenjandum - Ad cujus tbefaurt cumulum Beatx Dei genitrtcu omntumque eletlorum < primo jußo tuque ad ultimum rnerita admintculum prxftare cogunttir - Statu~ eures ergo , de fratrum conßlio prxditlorum ( 5 Apojlohc * plenitit - dmc poteßatis , ue untverfi fideles» qui vere pxtfitentes & confeßiy in anno . i Nativitate ejiudctn ijjo . proxime futuro , ( 4 deineeps perpe - tuis futuns temporibtu de quinquagmta in qttmquaginta annis prx - ditl . is eorundem Petri & Pauli Apoßolorum Bafiltc . is Ü Latcrancn - fem Ecclcfi . im modo prxdiflo vißtavennt y plenijjimam omntum peccatorum fuorum ven / am confequantur . Ita videlicet , ut qui - tunque voluerint hujtumodt tndulgentiam confeqtti , ß Romant , ad minus trigmtayß peregrtni auc forenfes modo ßmih qmndectm die - lau ad pr4iß . is Bafilicas Eccleßam aecedere teneantur . Adjtci - entes eciam ut bi , qui pro e * confeqtienda ad e . udem Baßhc . ts Ec - clefiam accedunt , pojl iter arreptum impediti legitime , quo minus ad urbem illü anno valcant pervenire , auf in viayveldierum prxtaxato numero non completö in prxditla urbe deceffertnt , vere peenitentes ( ut prxmittitur ) ( fcottfefi e an dem tndulgentiam confequantur tfc . Datum Avcnionc Vf . Caicnd . Febr . Clemens VIII . in bulla indiftionis Jubilari A . C . NLDC . quam David Rungius cum notis edirfit , eandem fere Jubilari fermam tradir» fuumque Jubilarum elogiis plane immenfis cumulat , vocando illud ; Annum Domint placabilem , annum remif - ßonis & venix , temptu acccptabile , dies xternx faltttü ad redtmenda peccara } ad falvandas animas . Annum Cbrißtano populo imprimU optabilem , # jiicundum fanclißimt Jubilxi ( je . 
§ . 
jubiUn vero all» funt ordinäriay alrä extraordinaria . Iiilcr hxc commemoratur l'rimum Jubilarum , quod Paulus III . An . 1^42 . ob Concilium Tridentinum habendum inftituit , de quo ita Petrus SvavisHilh Concil . Trident . I . 2 . p . nj . VcntumeftadXIir . Dcc . diem , quo Roma Pon - tiß'xjubtlxo veniartim diplomate promu / gaio , expofuit , indttlum ■ * fc concilium fanandts ulceribus amale fanis imptitque bxretici * in Eccle - ßam inveflüy & c . Sccundumcft , quod Paulus IV . d . 24 . Dtc . An . iffy . ob Angliar regnum Ecdcfi . * c Romano : , iiiterventu nuptiarum Philipp» Hi - fpaniarum Regis cum Maria Angli * Regina : cclchratnrum , redunitum promulgavit cum plena deli & orum omnium remiflione ; Aüquum cen * 
fens ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.