Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

atque ä purgatorii . poenä liberam exifterc , qu * , fi pauI6 ante jubilarum e corpore exceffifTet , pccnasomnes^uarum injubiifo rcmilfionem mlcpta eft , luere debuiflet . Et quid de illis diccndum , qui per XU . poft C . N , Acuta ante Bonifacii VIII . primum Jubilarorum authorern & / ndulgcn - tiarum difpenfatorem , vixerunt , & quibus Thcfaurus hic abiconditus fiiit , & minime profuit juxta , Syrac . XX . ji . ? Quis itaque non videt impias e ( Te has fraudes , quibus tarnen grandis Sc periculofiis Jaqaeus confcicntiis fimplicium Papicolarum injicitur : Nam fi Romam cunt confidcntiä merendi Indulgentias , pcccant , fi impedimentis aiiis tetinentur , putant fc exdudi bencficio Jubiizi . Taceo per indulgcn - tias hominibus pulvillos fecuritatis fubftcrni , atque ab offieiis vera : pieta - tis Sc charitatis , qur D«o & proximo debent , v . g . a preeibus , jejuni» & clecmofynis relaxari ; ficut a Noftratibus paflim clariflime oftenfiim fuit . Imö ipfi Pontificcs , cum iis , quibus non datur adire Romam & Limina Apoüolorum , eadem Privilcgia Jubila : i , fi certas & a Papa de» fignatas Bafiiic«js in Provinciä , urbe & Monaftcriö fuo , loco Romana * xum vifitaverint , ut infra audiemus , conccdunt , & Jubilarö cxaä6 , in omnes provincias legatos fuos , cum plcnitudine poteftatis concedcndi nomine Pontificis Indulgcntias in forma Ju'oilaei , emittunt , ncc non certisEccIcfiis , Monalteriis , CapituJis , Oollcgiis , Conventibus , Hofpi * - talibus , Confraternitatibus , & aiiis piis Socictatibus poteftatem c / argi - endi induJgentia> ctiam extra Jub / ixurn ( nam tempore Jubitei ifla o - xnnia fufpenduntur , ut fupra $ . XI . monuimus ) fat ; s teflantur , Thefau - rum iftum Indulgentiarum cfle port3tiiem , neque / ta Roma : affixum , ut neccflärium fir , ad lucrandum aliquid ex illo , Romam peterc . Taceo ad iEdem Laurctanam , non minorem quam Roma ? , injubihro efic con - fluxum , atque hanc cum Bafilicis Romanis jam de priraatu certare . Hofpimanus de Orig . TemplJib . 2 c . 29 . p . 526 . laudat didtum quoddam Saccrdotis , cui nomen Hicronymo , qtiod poftquam Jubiläum Rom® yididet , redux in patriam crcbrö in orc habuerit : Si centum JubtUos fuperviveret , Roma uno foLo milliarto dijlaret , null um tarnen ft unquam amplttu vifuaturum . De codcm ex facctiis Adclphianis rc - brt , quod litcras lias S . P . Q^R . quibus ( cnatus populusque Romanus defignatur , fic intrrpretatus fit , St u / tu Populus quarit Romam . Si'vc joco five ferio hoc dixerit , verum tarnen ifixit . 
1XVII .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.