Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

Concil . canonibu» ad oculum patct . A tempore Gregor» M . ufum Indul - gentiarum notiffimuin iuiilc falsfc pra - fupponit ßellarminus , cum hoc nullö documento probari poifit . Leoncm III . verö , Sergium II . Gregor . VII . Alexandrum III . 6c Concilia Claremontanum , Latcranentc gemi - num , Lugdunenfe , Vicnnenfe , Laterancnfc , Tridcntinumque non at« tendimus , cum uon fit quaftio de co , quod poftcä , cüm Ecclefia na temper in deterius lapla eft , Ted quod primis 6c prioribus feculis in Ecclefia obiinuerit . Rcliqua : Bcllarmini rationes expendi liaud meren - tur , fed facile cx ante didis refutantur . Tarn facile corruit tota Indul - gentiarum ftru & ura , utpote qua : nullum nec inScriptura , ncc in incor - ruptä Antiquitate habet fundamentum , quod plurimi cx ipfis Pontificiis falfi funt . qui vid . ap . Gerhardum in Confclt Cathol . Lib . II . Part . j . Art . 17 . cap 7 . Quin veram 6c finccram de pcccatorum remiflione 5c ufu clavium do & rinam fubvertit , ceu poft B . Lutherum Theologi noftri «5c inter cos inprimis Chcmnitius in Examine ConciJiiTrid ? ntini Part . IV . de Indulg . p . m . 706 . & fcqv . Et Joh . Mukus eruditj de Indulgentiis Papalibus diflerta - tione Anno 16^2 . Jena : habita , öcaliquoties rccula , diftindtc & nervöse oftendunt : Atque fic quoque conltat , finem illum , quem Jubilaco fuo prarfigunt Pontificii , nullum öc fiäitium efle . 
§ . XVI . 
Sed fic quoad Finem Cui ex didtis liquet , vanä fpc laßari , quin turpiffime deeipi illos omnes , qui , ut indulgentiarum di & arumparticipes fiant , ncgleftä re familiari , offic / nä muncrcque , quo vej in Ecclefia , vej in Republicä hinguntur , molcftum 6c fumptuofum iter Romam - liilci - piunt ; «5c tandem quod opera : pretium fit indc minime rcferunt . Quan - ta hicltalorum & Romanorum prarrogativa pra : Germanis , Hifpanis , Galiis , Polonis , utpote qui remiifionem pcccatorum habent quafi lub manu 6c in propinquoV cum hi longfs 6c fumptuofis itincribus eam pe - tcre tencantur . Feficiores hic funt pauperibus divites , quod hi equis & curribus poffint uti , cum illi cogantur itinere pcdclhi adire Romam . Melior fanorum . qui Romam adire poflunt , quam argrorum 6c infirmo - rum , qui itinere illo prohibentur , est conditio : Cüm tarnen hi arque ac illi tarn compcndiaria pcccatorum remiffione opus habeant . Beatior denique eft «Horum fors , qui annö Jubilaro , quam qui vcl anno te moriuntur . Nam fic fimplicioribus Infiitorcs Romani perluadent , animam illius qui ftatim a Jubiko moritur , rettä in ceclum cvolarc , 
atque
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.