Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

Zl 
& ( i bcnc cgerit , aut propter nomcn Demini mala perpetfus fucrit , in femetipto folö glortattonem ( bona : feil , confcientiac ) babebit nontn aho Gal . Vl . 4 . Plus accipimus in pasfionü mercede , quäm [ uflinemus in tpsi pasfimcy inquit Cyprianus Exhort . ad Martyr . c . 10 . guU 4lien . \m mortem fua folvit% mfi fblus filuu hlilt - Protnde qui illam cmuUrit donando deltÜA , ß nihil tpft deliquißi , plane patere pro me . Si vero peecator es^quomodo oleum facuU tu * Jufficerc tibi & mihi potuit ? quarrit ex Antiquis 1citull . de pudicit . c . zz , Quin Leo M . Epifc . R . Epift . 8 { - ad Paliftin . Accepere> ferib it , jufli non de der e Coronas & de fortitudtne jiielium nata funt txempla patientix , non dona jußicia : Singulares qutppe eorum mortes fuerunt , nec alte riut quupiam dcbitum fup jine perfolvit . Gregorius de Valcntia , ut probet fatisfadliones San & orum aJiis membris Ecclefijt prodefle , adducit illaScriptura : Ioca , quibus fiueks tan quam membraunius corporis myfti - ci , cujus caput Chriftuseft , introducuntur , ut Rom . VIII . 4 . 5 . 1 . Cor . XH . Ii . Ephcf . I . zz . zz . Col . I . lg . Sc verba Syrnboli de Communionc Sanäo - rum , & iode infert , quia natura & ratio membrorum eft , ut altcrum - altcri officio fuo profit , pofle etiam Sandtos fuis fatisfactionibus cactcris membris Ecclcfi * fubfidium fcrrc . Verum ad harc in promptu eft rc - fponfio . Non aliam Scriptura S . quam capitis pro membris fätisfa & io - nem agnofeit . Membra verö , leu Chriftianos , tum donis a DEO Tibi conceflis , tum operibus charitatis fibi inviccm prodefle , lociscitatis qui - dem dicitur , nufpiam verö officium fiJeJium cfle , vel Deum ab eis requi - rere , ut fatisfaciant pro aliorum poenä temporali , indicatur . Ecdefia cum dicitur Communio Sandtorum , communio Evangclii , Spiritus , fidei , affli & ionis , offkiorumque charitatis intclligitur . Neque idipfum evin - cunt Ioca a Valentiä & BcIIarmino produfla ex 1 . Cor . VIII , 1$ Pfalm . CXIX 6j . Col . I . Z4 . In primo enim hortatur Paulus Corinthios , ut largitione opum quibus abundent , foppleant pauperum piorum inopiam , ut , fi forte tempora mutentur , parem munificentiam ab ipfiscxfpedlcnt . In fecund0 David dicit . * Adjungo vel ajfocio me bis , qut te timent ö * mandata tu . j tuftodiunt . In tertiö Paulus non ideö dicitur reliquias äßliRionum Cbrifli in carne fui proEcclef . % fußinere , ut camäpotnä temporali liberet , ( cd ut cam cxcmplö füö ad fortiter patiendum anima» ret Äcrncitaret ; ficut 2 . Cor , 1 . 6 . Quando affligimur , inquit , pro veftra . confolattone & ftlute affligimur . Hac verö quid ad fandlorum fuperfluas fatisfa & ioncs faciunt \ 
E § . XV .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.