Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

Mayronis Scoti Difcipulus & Durandus de S . Portiano , qui See . XIV . floruerunt , quorum ille deThefauro füperfluarum fatisfadionam Chrifti in Ecclcfii repofitarum , hic de fotisfa & ionibus San & orum ad hunc the - faurum pertinentibus dubium movit . Verüm non ita multö poft mens VI . Papa cxprefsc Decreto fuo $ . 1 . citato , thefaurum iftumconfir - mavit . Ab e6 igitur tempore thefaurus ille in Pontificiä Eccle / iä con - ftanter aflervatus fuit . Quod attinet faiisfaßioncm Chrifti , fatemur & nos eam efle infiniti valoris , i . Joh . II . i . Rom . V . 15 . 17 Negamus au - tcm , quod kiferunt Clemens VI . & ThcfäurariiPapalcs , multum illius pre - tii fuperefle , quod per Pontificem applicari debeat illis , quibus jam pro - pter illud obtigit plena culpa : remiffio . Etenim Chrifti meritum non eft aliquid ex partibus ita aggregatum , ut ejus una pars liuic , alia »Iii , & rurfum alia alii pro luis peccatis debeat applicari ; Ted quicunquc verä fidc id apprehendunt , illis omnibus & lingulis totum applicatur per fi - dem , & ( i unus duntaxat vcl alter vera fiduciä illud apprehendat , non minus ei applieahitur , quam fi omnes , qui unquam fucrunt , ejus per fi . dem partieipes facti fiiiftcnt . Unde quibuscunquc Chrifti meritum plicatur ad remiffionem culpar , illis reipsä imputatur quiequid ejus impu - tari homini debet vcl poteft , ncc vcl parum vcl multum prctii illius fu - pereft , ipfis adhuc applicandum . Deinde cum IndulgcntiasPapalcs S . S . ignoret , negamus , quod iis Chrifti meritum ulli mortalium applicetur . Porrö fanftorum fuperfluas pafTiones & opera fupererogationis eä in - tentione , five cxplicita five implicita ab iis priftita tuifte , ut aliis pofiint ac dcbcant applicari , nullö nititur fundamenfö , nifi eö , quod eft de poenis temporalibus & fatisfaftionibus , in antcccdentibus jam d : ftru & 6 . PafTiones Sanßorum , quas in hac vrta propter Dci gloriam conftanter fuftinucrunt , & quibus ( idem fuam probarunt , Ebr . XI . zs . & feqv . utique in acceptationeDfi repofitx funt , in cujus confpcftu pretiöfo eft mors fan - ftorum ejus , Pfal . CXVI . if . Verum non ut aliis pro redimenda poenä temporali , fed ipfis illis ad majorem gloriar arternae gradum profint . I'laccnt enrm Deo , qua ? ex fide proveniunt , opera , & quas propter Dci gloriam pii fuftinent , paffioncs , ita ut cx gratiä acternis quoque prxmiis cam remunerari vi - lit , docente cum S . S . Apol . A . C . p . >zs . 6c fcqv . Scd cuodpro redimendis alius alieujus poenis eas acccptarc vclit , Deus nullibi promifit . Valct hic , quod alias de miniilris Ecdcfia : Apoft . pronunciat : Unut qutique fttam mtrcedtm aeeipiet fttundum fuum Uborcm%\ . Cor . IlI 8 - 
&
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.