Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

Becanfc üb , i . Manual . c . 8 - qv . 1 . 11 . 41 . 6c cx Concil . Tridcnt . Scfl * . XIV . Can . ij . 14 . & Cap . VIII . & IX . manifcftum cxiftit Qiia : tarnen cum pro - fieifeatur ex hypothefi de peenis temporariis poft dimiflam culpam & peenam aternam rrmanentibus , quam falfam efie in antcccdcntibus prubatum dedimus , refutatiouem vix meretur . Vcrbö tarnen dieimus » . Nullum exftarc verbum Dci , quo promifit , fc opera ißa laboriok pro fatisfaöione tali , quamvis imperfc & ä , aeeeptare velle , qul tamco neeeptatione Dei niti fuas fatisfadliones fatentur «pli Pontificii . 1 . Rc - diutegrata amicitiä inter Dcum & pcccatorem nullam injuriam com« penfandam fuperefife , Ted totum debil um nobis quoad culpam & nam Matth . XVIII . 3z . remiflum eile , adeoque noftris fatisfa & ionibus , quibus juftitiae Dei fatisfiat , haud quaquam opus - efle . Multö minus z . hic admittimus fatisfaöioncs exeondigno . Tantum enim abeft , utprarter ca , quÄ in Lege Dci imperata nobis funt , opera indebita & propria , titulö fatisfaßionis digna , pra : ftare poflimus , ut ne quidem ea , cjua : imperata funt , in hac infirmitate pcrreöe exequi pollimus , fed übt feterirnut cm nid , ( jux prstcptä funt nobü% duendum tarnen fit } fervi inutiles fu - mru , namquod debuimtu fdcere , fictmus Luc XVII . to . Mcritum dccon« digno Paulus diferte fubvertit , cum ait : Non funt condtgn * paßioncj bujut temporü ad futttram gloridm , Rom . VIII . jtf . Dcniq>4 - . hoc urgemus : Aut perfecta eft : fatisfaftio Chrifti , aut non - Posterius non dicent Pontificii , ergo prius concedendum & concedunt Pontificii ; Pletmfimc enim Cbriftum ( dtüfeaße pro redtu eulpx jpxn£ tempora / is £tcrn4% & < : \\ . Bellarminus Jib . II . delndulg . c . 10 . Si verö perfi & a fatisfadio Chrifti , quid opus eft propria , caquc imperfecta ? Refpondet Bellarminus , & cum eö Valcntia I . e . ut per illam , tanquam per medium frudtusChrifli paflionis quoad peena : tcmporalis remifiioncm nobisappJicctur . Scd petit tö c * äfyj ) y Nos enim aliud medium appJicandi meritum Chrifti non novimus , quam Hlud , quod in verb6 fliö Dcus nobis rcvrJavit , fidem nimirum in fimgnine Chrifti , Rom . III . Quod Thcologi noftri in Apol . A C . artic . j . p . 615 . 6c feqv . egregie oftendunt . Argumenta ßellar - r . ini , qua : pro fux partis doftrina , tum ex Scriptura tum c Patrum partim luppofititiis , partim genuini> feriptis , operose congerit lib . IV . dc Pcenit c . 8 - 6cfeqv . nihil evineunt . Loca enim & excmpJa , quc exScri - pturis adducit , ea minüs ad rem faciunt , vel enim iniilis requiruntur fru - <flus digni peenitentia , vcl cnarrantur opera pictatis a Saudis fufeepta ,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.