Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

27 
funt pcenx propric fic dufte poft rcmiflam culpam luendar , ab iis nes oportet efle omnes illos , qui plenam imd pleniflimam InduJgentiam ü Pontifice impetrarunt : Ha * c enim , ut voiunt , eft omnium poenarnm , qua : poft remifläm culpam ä divino judicio exigi poflunt , remifiio . Scd falfum eft , per Pontificias Indulgehtias quempiam a m«rbo corporis li - berari , vcl variis fortuna - cafibus , quibus exponuntur pii in hoc mundo , eximi pollc , de quo vid . Apol . A . C . Tit . de Conf . & Satisf . p . 194 . 1 p6 . Sequitur ergö calamitates iiias temporales non efle poenas propric fic di - $as . Sed & negamus vcl parnas tales vel caftigationes ultra vita ? hujos terminüm extendi , quod ex illarum finc probatur , qui partim in vita ; no - ftr . r emendatione , partim in cxemplari aliorum cautione , Sc noftra in futurum prxcautione confiftit ; qua : omnia in mortui ; locum habere non pollunt . Ad boc enim corrtpit DEut , ut emendet^ ad boc tmcnd . it , ut fervet , inquit Cypria'nus üb . IV . Ep . 4 . qui ctiam poß mortem nuütim paenitentix locum , nullum fatiff & flionis ejfeüum agnolcit ad Dcmctr . Traft . 1 . Pccmtentit & remißionis peccatorum in hat vita tantum praferiptum tempn nos habere , fuos Catechumcnos doccbat Cyrill . Hierofol . Catech . XVIII . <> ) ui in prxfenti vita peccatanon abluerit , ü poßea confolationem ahquam tnventurtu non eft , inquit Chryfoft . Horn . V . in GcneC & alibi Homil . 75 . in Matth . Cum illic abtenmui , nihil ad fatisfatttonern nobu rehnquitur . Et Juftinus M in Quarft . & Rcfp . ad Orth . qua . 'ft . 60 : Poß divortium anima a corpore provi - dcntiA ( Sftudio nulio bomines opem aliquant confequi pofledicit . f . XIII . 
Alterum Indulgcntiarum fundamcntumSatisfa & ioncs conftituunt , de quibus refte fcribir B . Lutherus Tom . Vif . Jcnenfi Germ . fol . 411 . DH ■©turfl die Samfcflio odcrGnuglhullN'Z / der Anfang und Ursprung / <hur und Eingang zu ciUen Greueln im Babstthum . - dicmpe do - 
cent Pontificii . hominem jam reeeptum in gratiam . fiüum Dei & mem - brum Chrifti fa & um , pro poenä temporal ! , qua : dimilsa culpa relidua manfit , partim operibus laboriofis feu fponte fufeeptis , feu ä ( accrdotc injutidis , praeipue oratione , jejunio , eleemolynis ; partim ctiam poenas & flagclla a Dco immifla patienter ferendo pofle 6c debere verc , & pro - prie , imo c condigno latisfaccre» Hanc efle Pontificiorum de fati * fa£üo - ne doctrinam ex Bcllarminö Jib . IV . de Pcenit . c . i . 4 . f . & feqq . Valen - tiäTom . IV . Difp . 7 . qv . 14 . punö . 1 . ü : z . Tom . II . vilp . 6 . qv . 17 . pun6 . s . 
I ) z Lecano
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.