Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

i6 
tribulatio bujtu vitä , quibus vcrbispcenam fenfui inpurgatorio dcfcri« bit Becanus Manual , üb . i . c . 8 . qv . i . n . 4 . Prxterca , fi in Baptifmo cum culpa omnis poenx reatu» rcmittitur , ficut concedunt Pontificii , etiam in vcräflc feriä pocnitcmiä , qua : conjun & a cd cum verä fiduciä in Chrifti meritum , peccatorum poft baptifmum commiflorum culpa cum omni pccna : rcatu rcmittctur : Utrobique cnim cardcm funt caufa : , Impulfiva , mcritoria See . Aut ratio detur diverfitatis , & oftendatur , ubi Scriptura diftinguat , & iis , qui poft baptifmum agunt poenitentiam , culpam qui - dem cum rcatu poena : arternae remitti , rcatum aute pccna ; temporalisnon femper remitti dicat . Quid majus , poena tcmporalisan vcröartcrna ? Certe harc . Quod fi ergo Deus hancremittit , qua : ratio , curexigat lem ? Ncque cnim qui aliquot talcnta remifit , folct aliquot nummos exigere . Taceo offenfioni fupremx Sc in finita : Majeftatis divina : nullam aliam , quam a : tcrnam , refpondere peenam , & hoc lältem addo : Non imputata feu rcmilsä culpa cefläre fua fponte debitum feu obligatio - nem ad poenam , cum culpa fucrit caula , ob quam quis peen * obnoxius erat . Nam ncc Principes terreni poft remiflionem & abolitionem minum poenas irrogare foknt : Multö minus Deus , qui gratis remittit pcccata . Fruftra verö Becanuslib . t . Manual cap . g . n . $4 Zs . diftinguit intcr maculam . oflensam & injuriam , atqueillis ( ubiatishanc remancre dicit . Sublatis enim macula 3c offensä , quid fuper eft , quod habcat rationem injuria : ? Injuria Sc macula reipfafunt idcm , unocrgö fubjat6 & altcrum tolli ncccflc cft . Imö injuria , qua : nortroconcipicndi modo prior cft of - fenfa , ( hxc cnim ex illa oritur , ) prius quoqucquäm offen fa rcmittitur . Ncque obstat , quod poft fa & am remiflionem fa : pc numero piis afflidio» nes inferantur . Non cnim hae funt pccna : proprie fic di£he , fed pateruz caftigationcs , 2 . Sam . VII . 14 . >5 . Syr . I ! . l ? . Ebr . XII . 6 . 7 . & c . Sunt cer - tamina excrcitationesque juftorum , ( jus ante rfmisfioncm funt fup - p / ieia peccatorum , ut Joquitur Augustinus de pcccat . merit . Sc remilt iib . z . c . 54 . Qua : cunque cnim afHiftio homini rcconciliato ä DEO non immirtifur tanquam ab iratö judicc , led potius tanquamäbenigno patre , neque ex juflitiä , fed cx providentiä & curä paternä , atque adeö non Vindi & am led emendationem Tibi propofitam habet , ca non meretur proprie poena appcllarl Nam poena pra : cisc ad viodictam eft compa - rata , & non nifi per accidens fit , ut fimul in emendationem vergat & cxcmplum . Vid . Ariflot . i . Rh . c . io . Et fi temporales illa : tHUäiones
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.