Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

ifurts Ecclcfiaflicis abfol . , Johan . de Aniä & Sylve - p . 7 . Cd c bris quidam intcr dI . 16 . ( ex ciuVoctii part : it : gut peceat ob ß>em tsmvis enormia qutqut liu» , ( c . 0 ( brius , Tom . V . <5 - ) Jubiläum , inquit , dum dixerat , ) d ; cere pof tlgentia pleKißtma } quiA ibiUum dieere poflumtu terüm Indulgentiam Bei * , qur ipfi Bcllarminonon e Valcntiä , Tolcti & aIio - nit : Indulgentia efl ab - t fbro peenitentidrio , ex• Catiifjflionum , qua tbt• 8 - F . ult Statuunt vide * num quidem homini ba - itiem tarn temporariam , n dcccdat , Über ei aditui >ft baptifmum mortalircr forum prtentibus remitti am . farpe autem im & plc - rrd pro hac temporarii n aliä vitä per cruciatum five ä iäcerdote in Sacra - : as ; nifi interveniat IN - : am concedcndi pollcnt , jeena refaxaturper appli - sfa & ionum , in communi ui licet jam gratiam con - x obftrißi t : nentur , live : onditione , utilludopus iulgcntiam requiritur . 
5 . XII . 
25 
l . xn . 
Quam firmo itaqne talo Finis hic JubilziRomani confiftat , nunc porrö videndum nobis crit . Ioitiö ruinola imö nulla funt fundamenta , quibus totum de Iadulgcntiis dogma luperflru & um . Jnterca prineipem locum obtinet , quod docent , remiß " ^ culpi & peenä aterna remanere ptxnam temporalem bomini prtm luendam , quam in regnum eeeleße intromittdtur . Ex boe enim , 5alenke ValcntiaTom . IV . Difp . 7 . qv . 14 . punft . z . , pendet ratio tora fatüfaftionü : addimus nos , canfequenter furgdtorti [ ndulgentiarum / ^rww . Vid . Bcllarminuslib . 1 . c . 7 . lib . z . c . 7 . de Indulgent . & alibi . Tanti autem hoc fuum dogma faciunt Pon - lificii , ut anaihcmatis fulmeo torqueant in cos , qui contra bileere aufint in Concil . Trid . SeH VI . Can . jo . Nos , nihil territi fulmine ifto , ftatui - mus , remilfionem culpa : - non pofle feparari a remifiione reatus poena : , ita . ut remillä culpa fupcrfit luenda peena aliqua proprie fic dißa . denter hoc ex Sacris literis probatur , quar , fatente ipfo BeMarmino üb . z . de Juftificat . c . 7 . utuntur omni genere vocabttlorum , qua excogitari foierant ad veram peccdti remißionem fignificandam , ut fi quii de tndufirti qutrat voedbula , qutbiu perjpieud declaret , peccatum alt - quod vert tollt abolert , ö' nop pofßt aliquod repertri , quod ipfa Scriptura ante non occupavertt . Dicitur enim Deus ita dclerc ini - quitntes , ut non amplius cai - um recordctur , Efa . KL11I . 2f . Ezech . XVIII . Z2 . ( Quemadmodum folet earum rccordari , quando ultioncm medita - tur , Jercm . XIV . 16 . Hof . VIII . 13 . ) ita , ut fi qutratur Iniquität Ifra 'cl , rtfin peccatd Jud * noh inveniantur , ] cr . L . 10 . Leiere ut nubem intquitdtesy & qujfi nebulant pect ata , Elä . XL1V . Z2 . Kon rettnere iram , fed qudntum difidt orttu ob occidente , länge faeere a nobti ini - qui tat es noßras , Pfalm . CHI . 9 . iz . Peceat a nojlra rejicere poft ter * gutn , Efa XXXVIII . 17 . Demergerc in profundum marU , Mich . VII . 
ttgtrey Pfal XXXII . 1 In quem locum pnrclarc Auguftinus : St te - xit peccdta Dem> noluit aivertcre , fi nolutt advertere , noluit anim - adrertere y noluit punire , noluit agnofeere , maluit ignofeere - 7v - ßa ergo peecata quare dixit ? Ut non viderentur . Quiderat , Deum videre peccatd , ntfipuntre peccatai' Quomodo autem hz ? c omnia de Dco dici poflent , ( i . rcniillis pcccatis mortalibus & parnä aternä , rema - neat peena temporaria in vindidam pcccati prateriti , & quidem talis , qua : confiftat 1» cruciatu , qui acerbior efi , quirn ulla calamitas vel 
D z tribu "
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.