Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

» ! 
r - xi . 
JE Jutoribm Jeu CausaE / ßciente Jubilii Romani j fatis diäum . Nunc 6 - Fllie cjusdcm »um ClljlU tum i Clli difpicicndum . Fitlts CUJUS cx Pontificiorum fcn - 
' tcntia cftptenisßma omnium feccatorum Indul - gcntitt ex Thc / aurofutujaElionum Cbrißi ( sr SanHorum : Finis ctti , funt illi , qtti pcenitenter ür confesß Templa , in quibus Tbcßurus ilie reconditm ejfe dicitur , acceäunt . 
Huncjubilxi R . fincm deducimus ex BuIIis § . i . citatis , ncc non ex aliis - Autoribus Pontificiis , qui de Jubilaris tcripferunt . Quamvis enim Indul - gentix femper per Ecclefias Papst fubjc & as venditentur & varic difpen - lentur , vel adeertos dies vel annos , vcl in perpetuum , vel in vita , vel in nrticulo mortis * , vel ab ipfo Pontificc , & quidem primariö & princi - paliter ( täm propriam enim hanc poteftatem Pontifici facit B : Ilarminus cum aliis Pontificiis , ut ne quidem Concilio , fcclusö Papa , cam Jargiri vclit üb t . de InJulg . c . ll . ) vd ä Delcgatis Pontificis , Epifcopis & Abba - tibus , häc poteftate ä Pontificc donatis : Atquc hinc aliis quoque extra Romam Ecclcfiis , monafteriis , fraternitatibus , aliisque lacris coIIegiis & pik locis concedantur , & variis occafionibus , Sc temporibus , v . g . inDe - dicationc Ecclefia : alicujus , in Fefto alieuius San & i , in Ele & ione & in« thronifatione Epifcopi & hmilibus , crogcntur : Annus tarnen Jubilitus hanc tibi tu mir pra ? rogativam , ut omnes rcliquas Indulgentias , ctiam plcnarias & perpetuas aliis locis concellas» jubcat quiefcere & fufpendi , c . quemadmodum Extra , de poen . & remiü . folusque plcniflimam omnium pcccatorum induigentiam largiatur . Vid . Bullae fupra cit . Bdlarmi - nus quid in cum aliis quibusdam plcniorcm vcl plcniHimam etiam in Ju - bilnro , a plcnariä & fimpliciter concefsä Indulgentiä non differre dicit , lib . i de Indulg . c . 9 . Intvrim cum ibidem intcr quinque modos con - ctdendi Indulgentias ponit plenariam , plcniorcm & plcniflimam in ma jubilxi , innu re viditur , Jubilarum singulare quid in conccdcndis Indulgmtiis habere . Alii hoc singulare Privilegium in concedcndis In - dulgcntiii Jubil . ro tribuunt , quod in co facultas conccdatur eligendi Con - feflarium , qui a cafibus foli Paprc refervatis ( de quibus vid . Extrav . Comm . 
D de
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.