Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

2 . 0 
pra pecanix Annuntidturä . Hinc cum Johannes Tczclius Indulgentia« 
halcc in Saxonia impudentiffime promulgäret , opponit fe ei Luthcrus , publice easdem damnat . Atque ha : c fuit occafio lälutaris Rcforma - tionis . Quomodo res gefta fit exponunt SIeidanus Jib . i . Comment . Thuanus üb . i . Hift . ad anuum lsls . Seckendorf ! in Hift . Luther» & alii . Port reformationem Lutheri , Sc poftquam publice non folüm a confefloribus , fed & ftatibus Impcrii , ( qui in Gravamioibus Nuntio A - driani VI . in Comitiis Noribcrg . exhibitis trnport Abtle RontAnArum in - dulgenttarum ontu vocant , quo fub perfonA pietAtU , cum aut Baß - hau Rom ahm conflruere , AUt frojcttioncm in Turca * poüictti funt Pontifices R . omnem ä ßmplutbw , mmiumque crcdulu Germ an u exfuxerunc pciuntarium meduÜAm & c . ) Nundinationi huic contradi & um , o & avum Jubilxum incidit in Annum fuperiori« Seculi XXV . fub Clemcntc VIL qui variis artibus Pontificatum ade - ptus & hafta propofitä in foro , tres Cardinalitios Galero« venum expo - fuit , majus pretiura Ucitantibus , teftc Petr . Svav . Hift . Concil . Trident . Üb . t . Epitaphium ejus rid . apud Hofpinianum de Origine templorunj Jib . 2 . Nonurn anno M . D . L . celebratum . Indixerat illum prarccdcnte An . Paulus III . ( qui nothis & agnatisfuis omnia indulfit , exiftimationis fua : acReipublica : Chriftiana * periculum parvi faciens , quiTyrannidis & initi cumTurcis foederis accufatus fuit . Vid . Thuanus ad annum M D . XLIX . diplomatibus miflis ad omnes popuJos , quibus hortabatur , netamprz - claram confcicntias exoncrandi occafionem fufque deque haberent , tum fuam quoque Ia : titiam prodebat , quod in iftum annum vita fuperftes efUt , quo tarn bene de humanö genere mercri poflct . Verum gaudium irtud mors interrumpebat , qua prarventus aliquot feptimanis ante iilum tnn - topere deGdcratum diem , d«cimo vidclicet Novcmbr . Anno M . D . XLIX . inter mortaJes efle defiit . Quam ob rem Aurea Porta , qua ? pridic na - talis aperiri debebst , quamque a novo Pontifice apertum iri maxima ho - minum multitudo , qua ; eä de causa in porticum Bafilic * S Pctri con - fluxerat , credebat , XX . demum Februar , fcquentis anni aperta fuit aju - iio IH . Ponüfice , folutt , ut ait Thuanus ad annum M . D . LV . Ad omnem l'uentiAm Animi homine . Iscum hominem oblcurum , & fua : fimia : «uratorem Cardinalem creäflet , quarrentibus eä de re Cardinaiibus - & Wj , inquit , quid in mc mcKttorum ( ompfriflü , quem QbrißiAM<e Rei - 
jyblic *
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.