Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

icedebatur modo alt - t * psam merces , ^ * 0 - cden tu recipicntuque m * morborum vcna - & cUvium autontas accidcbat , ^tf / 4 ut ia fptritualia vtliora ' H . l . Scd vidit proh jra progenicm vitiofio« X . de Jubilaro trigefimo im . Nicolaus V . enira is , anno quinquagefimo xit . ( Onuphrius anno i inftitutionem aliquoJ nullo ccrto documcnto : bominum multitudo , venttu religioriu ejus * tinä , adeooue fuit etiam ui . r cx lua provincia nc - Dei ubivis locorum im• lor . 
orem adhuc , fcilicct XXV . : Vcnctus ( cujus tempört <ue fere fem per beneßcit m ahquod vcnalc babt' im prol'cquitur Caranza ia > obtrufit , addendo Bali« Maria : Majoris Ecclcfiam , onavit Decretum auteia Nativit Dni . Jubiljcus iß« te pr«rvcntus . non attigi ! . ngcrendis opibus , ad belia os nepotes fuos , Onuphri' m , qui pubJicata Bulla an - no 
ky 
no M . CCCC . LXXIII . 4 . Calend . Septembr . e . quertiadmo<fum Extr . de poen & rcmils . ioftitutum Pauli IL confirmavit , Sc opes ilias , quas jftc iude fperaverat , pereepit , Pextumque celebravit jubilaum . Sequi - tur Alexander VI . monftrum illud hominis , qui ( eptimum anno M . D . indixit & celebravit Jubiläum , quo ut ( uperioribus temporibus ingens hominum multitudo Romam venit . Sed & hic Papa non contcntus cor - * rasll in Jubiliö magnä illä pecuniaruin copia , fequente anno Raymundum Payr an dum , Cardmalem S . hlarue nov * , cum tndulgentsu JubiUi , mißt in Germaniam , Dacum , Sueciam tf Prußiam noflram , fub prx - textu , ut tante gratis partieipes etiam Uli ejfcnt , qui jupersori anno urbrm adtre vel non potuerunt , vel neglexerttnt , revera , ut nobilet ißas provinciat pecuma emungeret , ut ait Chytreus in Saxonia , üb . f . Idcm teftatur Vergilius loc . cit . addens : quare fit , ut Roma terrarum regtaa etiam nuncmtntu adeatur . Habuit nimirum iüe plurimos no - tbos , quos ( verba funt Onuphrii Panvinii ) magnis opibiu ( 5 potent ix extollere indulgentifiimus Pater ftudebat , quique cum maxime prodigi «fient , & regio luxu liberalitatem oflentarent , Pontificium xrarium sutem iis minime fuffiesret , ad malas artes cvndcm cocgerunt . Undc vulgö de eo dicebatur : 
Vendit Alexander , Sacramenta , altaria , Cbrißum } 
Emerat iüe prtus , vendere jure poteß . 
Nequc diflimulavit hoc filius ejus Csfar Borgias , e quo fontc tanta ; ma - narent expenlk , qui , cum aliquando aliquot millia in alea : lulu perdi - dillct , Pake dixifle fertur , quid aliud amtfimtu , quam peccata Ger * Pianorum ? Pratereo tum Panvinii , tum aliorum hiftoricorum tefti - monia , quibus perfidiam hominis plus quam punicam , farvitiam imma - nem , avaritiam immenfam & rapacitatem inexhauftam , denique paran - di filio imperii , per fas & nefas libidinem , in media Italiä , pene dixerim Romä , delineärunt . Hujus cxcmplum imitatus Leo X . primus e Medi« cacorum familiä Pontifex . Hic enim cum , teile P . Suavis üb . 1 . Hiftor ; Concil . Trident . magnificentiat» fttam fumptibtu immodicU ac pro - fußt , i» cognatos , auhcos , & Ute rar um profeßores ^oftentans , omnet reit quos , qutbus Curia R . irrigari foUt , rtvulos exjiccaffet , adfon - tem indulgenttarum tandem etiam fe reeepit , mtßis per omntx orbii Cbrißiani regnay remtjßonem peccatorumf Omnibus { $fingulis acce - 
piA
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.