Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

1% 
modi venia Ü quidem p / cna manu , non concedebatur modo alt - quoties , verum etiam , tcfte Platin4 , qtttptam mcrces , quo - 
tidie vel pjßim vendebatur , »o» absque conce dentis rtcipicntuque dttrimento , quando per bxc , ut remedia ammx morborum vena - lia , minus permultt ä malefaflü abßmebant , £5 " clavium auioritai fAulattm vilefcebat . Ncque td qutdcm tcmert accidcbat , ^# / 4 dicit Hieronymus , tibi merces media eß , dona fpiritualia viliora fiunt . Htinam nonntfi tüa vidtß'et Utas ! H . I . Scd vidit proh 
dolor ! juxta iJiud Poetae , nequiores , mox datura progenicm vitiofio« rem . Decretum tarnen Urbani VI . & Bonifacii lX . dc Jubilaro trigefimo tertio anno cckbrando , nunquam poftea reeeptum . Nicolaus V . cnira anno M . CCCCL . Clcmentis inftitutum fccutus , anno quinquagefimo poll illud Bonifacii IX . Jubiläum quintum indixit . ( Onuphrius anno M . CCCC . XXIII . a Martinö V . juxta Urbani inflitutioncm aliquod Jubilarum cclebratum memorat , quod tarnen nullo certo documcnto probari poteft . ) Hoc anno tanta fuit Rom * bominum multitudo , ut A condito mundo major mortalium sonventus rcligionu causa Tin um in locum coiverit nunquam , tcfte Piatina 9 adeoque fuit etiam «juarftus uberrimus . Henricus tarnen Dux Bavari * cx fua provincia minem irc Romam permifit , di & itans gratiam Dei ubivis Zocor um im• petrari pofle , tefte Avcntino Üb . g . Annal . Bojor . 
f . K . 
Progredimur ad novam Jubilaci , & breviorem adhuc , fcilicet XXV . fitinorum periodum , quem Paulus II . nationc Vcnctus ( cujus temport omnia beneficia Roma venalia erant , quique fere ftmper beneficii & Epifcopatm bis commtttebat , qui officium aliquod vcnalc habt' bant , unde cltci mim tu pojjet , quo clogio cum prolcquitur Caranza in Summa Conciliorum p . 879 - ) orbi Chriftiano obtrufit , addendo Bad« licis Petri & Pauli ac Lateranenfis Ecclefiac , S . Maria ? Majoris Ecclcfiam , qu . im fimili privilegio , qua illar gaudebant , donavit Decretum auteffl erat , ut anno M . CCCC . LXXIII . a Vigilia Nativit Dni . Jubilarus ille »neiperet . Jpfe tarnen terminum ejus , morte pr . rventus , non attigiV fed lücceffori Sixto IV . ( cujus ftudium io congcrendis opibus , ad bclla cum Principibus ChrifHanis gcrenda , & ditandos nepotes fuos , Onuphri' us de alii notarunt ; cxccutioncm ejus rcliquit , qui publicata Bulla aa - 
no
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.