Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

e c6 commeraorat . lüo ' mm & defenfor pbthp - dubio Puntifex . At t tnodum intentus , Car» nti Eule fit probro de * omitem , cujut fvemtna voio , quod aarrationi de Dfi . c . 16 . ßjbjicij . Ute 
Mitcfimo ad quinquagefi - eviorcm adhuc tcrminura jmnes participcs ficri yo - & . avari . tia Komanowm e Originc tcmplpr Jib . Vcrgilium fiipra fitatum quibys ordo Ac numerus ms ambitioue Imperato« ientium , interruptus fml , jitur Jubiläum annum « : ns Anno M . CCC . XC . rium , & Paulus Ii . in Bul« 1 . 3c in IX . CIcmcntis VII , Urum Papaiiym contradi - causam addcm , quod id : tiiflii . Vid . Cran / ius üb . ic Pontifex mcliori inten« lontraxiile , co quod Pia' aliis gravitcr reprehendifle jgenium intueamur prout fub ß>ecie jufii & boneßi fu mortem utpotehomi - 'efit verint , iJIis nccenfen * üor prodit , quod in ulci - venty Acres ßnt . Infclix 
cutus meflera illarn largani iwc - 
fucccflori fuo Bonifacio IX . relinqucre coaftui fuerit . qui fru & um ejus uberrirnum pereepit : Ei enim JubiUo . ul refert Iheodoricus ä Nyem , <jui uaus crai ex intim» ßonifacii IX . confiliariis , üb . i . de Schifmat . c . <Sg . mnumerabilet peregrini toto iüo annoy prafertim ex German mta , HungarU , Polonix , Bobemia , Anglii , aliiique provtnciu , qu£ tränt de obedientia Urb Am ad urbem venerum . Unde & maximd sßertortA Eceleßu tf HaplicU urbü per vifitatoret data fuerunt . Neque hoc tarnen contentus , Bonifacius IX , prareipue cum major rc - dituurn pars in aliorum aianus perveniflet , aliud Jubiläum dccennio poll anno M . CCCG itcrum celcbrandum publicavit . Veniebat tum RomAm ingent bominum multitudo . Dicebant entm cente - ftmo quoque Anno , fecundüm antiquam confuetudmem , & Eccle - fu Roman * tnßituttonem , Jubiläum celebrAndum ; ac conferebanc munera ampluftma . Catcrüm non proeul ab urbe muht funt fuis fatultxtibm , ab ipfit Romanorum ßipendiariu ßoltatt : funt prater - ea raptA , vi ßuprata & abduflx generofe farmoftque aliquot mulieret . Unde multi deterriti fapuerunt , ö * ad ( beluncam latrt . num non Acce / J'erunt . Harc Thcod . a Nyem lib . 2 . de Schifm . c 2$ . Cum igitur 6c hic non tanti proventu« , quantos quidem fperabat Pon - tifex , in fil'cura redundarent tu um , exaftores & quxftuarios , teste codei * Nyem , cum indulgentiis ad divcrla mifit regna , qui maximas lummas pecuniarum extorferunt , ita , xit aliquando ex uno regn6 feu provincia hujusrnodi venditionibus ultra ccntura millia florenorum reportarint . Quos tarnen poftea , cum compcriflet infideliter cgillc , carceribus intru - «lebat ; multi corurn mala morte perierunt , aliqui fibi ipfis mortem «onfeiverunt , quidam populi iiirore in partes diiiedi funt . Juföum enim erat , addit laudatus autor , ut , qui tahter populum Cbrißianum Jeceperant , fu * avaritU confulentes , maU perderentur ( fe . Tefta - <ur de infatiabiii häc dtdi Pontifids avaritiä Cran2iuslib . Xl . c . to . Mc - <rop : Bonifaeiui , inquiens , gratiat indulgentiae freit inauditae ( f quam facile dedit , tarn leviter yevocavtt , fabulxs excitant m srbe Cbrißtano , quod auro expleri not / poflet % & k multu / . ipofto - licafidet in contemptum venit . Imprimis Polydorus Vergilius lib . g . de Invent . rerum cap . i . Hoc paSo , inquit , veniarum feges paula - tim crevit , cu 'jut mefftm non exiguam permulti mterdum facten - 4Am curarunt , cumprimit Bonifacim IX - cujiu tempore bujue - 
C nodi
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.