Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

hriftum natum an - >rum prardicationcm gulis centum , quin - rc ? Numnc prartct rb & propofitum , non ( ftandum ? Talitcr fi uc eft diferimen inter ontifieji prodamatio - oftoli , qux parttei•» lud ad te neb ras ? m , umbram habere rum , Apoftolus di« am Chrifto in carncm cni'm umbra corpori >c . cit . Nemo vor in - ieiFefti , aut Neome - orum , eorftu autem cet Sabbatha cclcbrarc [ olus ad GaJat . V . l . do - luram faccrc . Si cir - rit . Ad Ccrcmonia - dc conftat , quod intcr fucrit , & fpcciatim ad linde & abdudis in ca» XXV . ccflävit Jubilarus , difertc docet . Etfi ut prardixerat Prophet« rmiflii Cyri ad patrias s tarnen Jubilari ftantc lex illa de mittendis fuerant , rcvocata : Sola ta fijir , ut Maimonidcs cn , ut annum Sabbalhi» pfum fingulari Dci ti pra» foribus jam erat , Quod enim aliqui cum Cofma 
Cofma Moiitigfa . no fib . i . dejubil . cj . ( eil . Dieterico Atttiquit . Bifcl . p . x : i . ) initium Jubilaci in lege natura ? quarrunt atque ad tempus Nöa : rc - ferunt , ac fi Dcus quinquagefimo poft cataclyfmum univcrlalem anno pa & um reconciüationis cum Noä erexerit : AIii , ex quibus Hugo Car« dinalis , primam Jubilari inftitutionem vi & oriar Abrahami ä Regibus quin» que paitae aMgnant . eo quod deviclis illis Rcgibus Abrahamus egerit num quinquagefimum : fubfiftere non potelH liquidem prima^a ejus inftitutio , nonnifi Levit . XXV . 10 . Icqq reperiatur . Ut ut ctiam Judas» tempus ab orbe conditö per ccrtos Jubilaros numerent , quod Eufebius in Chronico dcjudieisfui temporis memorat , & Scaligcrlib . de Emendat . Temporum de Judaris in Palarftina , Hierofolyma & Tyberiade teftatur j haud quaquam tarnen exind : concludi poteft , ipfos exiftimäfle , Jubilxo - xuin inftitutionem cum orbe condito capiflc , ( cd potius vidrtur , cos ad rationem temporum facilius dimetiendam annos ab orbc condito perju - bilara nunjeralTe , licet ift . i demum poft egreflum ex jEgyptö in deferto lege lancita fint , <5c cum ingrefiii in terram Canaän poft harreditatum dü - ftributionem initium tuum habu< " rint . Nequc exdperc pofliint adverfarii , fe fpiritualiter Jubilarum oblervare , qui ad iitcram annum quinquagefi - mum fervaut , & nd urbem Romanam Chriftianos evocant . Similiter frullra cxcipiunt : Et inChrift6 implctum hnnc typum , & in Papa , vica» rio Chrifti . Refp . enim Nemo ( ibi fumit honorem , fed tjui vocatur i Leo , tanquam A * ron>u\ ait Apoftolus ad Hebr . V . 4 . Chriftus iplc mif - fionem fuam Luc . IV . ex Elaiä probat . Oftcndat ergo Pontifex R . fe » Deo vocatum ad prardicandum Jubi . 'arum , Sc in hoc ä Chriftö inftitu - tnm ofte vicarium . Quod tarnen ha & enus non freit , nequc unquam prarftabit . Liquidö itaque ex hifee conftat , neque dementem VI . nequc Bcliarminum & alios CuriaJes Theologos frigidam Pontifici fuo ( uffun - dcntes , tundamentum aliquod in Jubilaro Judaico pro fuo Jubilaro habere . Imo & ipfi fucceftorcs Clemcntis , dum terminum Jubilari ad annum tri» gefimum quartum , poftea ad vigefimum quintum itsrum reduxerunt , iatis teftati funt nullum in annis so . Jubila * ! Judaici efTe myfterium , quod ncceflari6 adfuum Jubifarum referri debeat . Alia itaque & verior qui» dem hujusä di5to Pontiiice inftituti Jubilari cau ( a fuerit . aurffc . ( äcra fa - «nes quar & Bonifccium VHI . ad inftituend . & alios Pontificcs polUa ack muftiplicandum Jubilara impulit . Hanc inter cauläs illas juftas , qua» Clement in BulU fuä memorat , prhnaiiam efle , non difiicultcr hariolari 
pofkh
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.