Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

'4 
Papa illa dcmum non implctur millc trttcntis poft Chrißum natum an - nii Si femel in Chriftö Jubilarum iftud per Apoftolorum pridicationem univerfo mundo annumiatum cft . quid opus illud iingulis centum , quin - quaginta , vcl viginti quinque aunisdenuo annuntiare ? Numnc praeter Jubilsci tempus ad 'Aa$ * g / oy illud Rom . III 24 . in vcrb6 propofitum , non d . i ! ur acceflus , fed Jubilarum , cx gratia Pontificis expedandum ? Taliter fi rcsfchabcrct , milcrrimicertec ( lcmus . Maxinium utique eft diferimen inter Evangelii prardicationcm , & quifluofam Jubilari Pontificii proclamatio - ncm . Ut meritö ingeminandum hic fit illud Apoftoli , qua parttei * patio jufltti£ cum imquitate ? aut qtu focietas luci ad tenebras ? 2 . Cor . VI . 14 . Prartrrea legem Mofis ccremonialcm , umbram habere futtuorum bonorum , ( 3 non ipfdm imagtnem rerunt , Apoftolus dl» cit Col . II . 17 . Si ergo Jubilarus eft cx legis umbris , tum Chrifto in carnem manifeftat6 ceflare debet ejus obfervatio . Cedit enim umbra corpori & lex cercmonialis Chrifto , ut docet Apoftolus loc . cit . Nemo vot in - quiens judicet in cibo aut potu , aut in parte diei Fefti , aut Ncomc - nix , aut Sabbathorum , qu * funt umbra futurorum , corpus autem Cbrijii . Si igitur non licet dies feftos , fi non licet Sabbatha cclcbrare amplius , & Jubilari obfervatio ccflavit . Idem ApoftolusadGalat . V . 2 . do - cet , eos , qui circumcifionem redueunt , Chrifti jaßuram faccre . Si cir - cumeidamini , inquit , Cbrißui nihil vobUproderit . Ad lcm verö legem Jubilarum pertinuifle intcr alia indc conftat , quod inter alias leges de Fcftis poft exitum ex jEgypto tradita fuerit , & special ! m ad terramCanaan pcrtinuerit , ejusque xJwpuxfai . Unde & abduftis inca» ptiyitatem Kraelitis 2 . Reg . XV . & Judaeis 2 . Reg . XXV . ccflävit Jubilarus , ceflaruntunä & jura Jubilari , Heut Maimonides c . l . diferte docet . Etfi autem htaii illa periodo exaßa , cumque terra , ut prardixerat Propheta complevißft Sabbatha fua populus Judaicus permiflü Cyri ad patrias fedes rediret , & templum reftauräret , folennitas tarnen Jubilari ftante templo fecundö amplius cclcbrata non eft , neque lex illa de mittendis firrvis & reddendis pofleflionibus , qua : vendita : iuerant , rcvocata : Sola ratio fupputandi annos , fecundui^ Jubilara retenta fuir , ut Maimonides teftatur , & hodienum retineturi idque propterea , ut annum Sabbathi - cum accuratc cognitum haberent . Accidit hoc iplum HngulariDei con - filiy , quia fcilicet verus Jubilarus N . Teftamenti prar foribus jam erat , ut appropinquantc corpore umbra evanefceret . Quod enim aliqui cum < ^ Cofrna
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.