Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

er annos Sabbathicos , liliaeapud Ifraelitasdi - us , 6c fcrviad proprias e fuifl'cnt turbata * . lÜa •e debebat , quo certö lilfionem , natum eflc . 
oftenderc volurt erga miffionc , & crga pan - Icgk» cnim Jubilaioruro irardiorum & bonorum wt divma Levit . is . io . ad poQeßitncm fuam , 1 harrcditaria , five oppf - ; repetuntur v . iz . Al - rtiamifti , <jui annoSab - alra de caula privilegio niliä fkbaiH . Sic enim rater tum tecum , ö " fervttutem fervi , tarr um Ufquc itd annum fS ßht ejus ft cum , ö * ronem Patrum fuorum berationis cx * £gypfo , ut Sabbathko commuacra v . v . indicutur . An : >b»uhico , enntigerit , da - III . interPhtfolog . IV . dc hkbraorum Magiihis id , per hoc ipfum Sabkd - » tllo debitorum remif - ic Jalkuth , & Maimonidc ut . Jofephns tarnen Mai - ontrariam lib . j . A . J . cap . mitti , fervos manuvut - cribit : Badem omnino tdem habere privilegia sßum 
n 
iß um ännttwi qua feptimiu bähet , 'licet & aliä quaisrn major a ba» btat , Hb , dcDccal . & lib . de charitate . Et «juamvis diferte in textu rc - mHfionis debitorum non fiat metttio , eam tarnen interpreres cx generali vocis llVt ? . » . fignifi«tione coHigunt . erat ratio Jubilar» Ju - 
daici ä Deo peculiariter obdi & as catifas infliruti . Quid vero hocadju - bila : um Pontificiam > Ntfm ne apud illos etian * ejtismodi diftin & io fa - Biiliarumflc poflcflionum obtinet , qualis inter Judaros erat tofqueadMeC - fiam , cui ire confunderctür perjubrlxum confulcndum erat ? Nnm & illi - fervos tum manumhtunr aut debita remittunt 1 Neufiquam . Hinc falsc Mattlurus Sutüvins de indulg . & Jubilarö , OßendUnt ( fcilicct loca de An . Jubilarö Lcvit . 15 . & Num . ult . ) incjuif , poßetßonesvendtt / tr ad res Dominos & fervos ad libertMtem reverti . At pontißces Romani nee Horn am reßituunt Domino Imperatori tempore fui JabiUt , nei yoß'esßones emptar , aut aho nomine ad fe venitntes antiquti Dornt• nü reddune , nee per Indulgentias fuas a / njttem 6 fervttute unquant Überäße dicuntur . Suo deniejue anno Jub : l<6 Juddi nec ferebant i . ntc metebant ; At Penttfiees Romani Ü fuas infeliees 0 * ßertlet in - du - lyentias largiter ferunt , # licet omni lolio & avena fint ßenlio - tes ex eU tarnen amfltsfimos fruHtet percipiunf . 
§ . Vllt . 
Kxcipercnl tarnen PontificH le non habere Jubilarum Judaicum , fed ejus Antkypum , noncorporalc , kd fpirituale , non umbram , Ted ipfumi Corpus . Adepque fuum ) ubifarurn Ioflge praeftanfius Judaico esse . De Spirituali enim ejus impletione locjurtur in Bulla fuä Clemens VI . & Bek larrninas inquh I . c . Tuir fine dubio JubiUut Hebraorum typus ( £ figu - ra Evangclu per quod bomtnes remtßionem peccatorum , liberatio - ttem a ferl'ttute Dtabolt , poJ / ejßoncm Paradtß t & dorn um cxleßem> ac denicjue fruthu bonorum opterum ( 3 aha mnumerabilia beneßetd 
Cer Cbrslhtm . itquirunt . Agnofcfmus & nos hanc typum & gratä b»> iriquc mentc vencraitiur , fed non in Papa , verum mChrift6 impfeturtr . Ad Mucm rctfiiw qucxjuc verba ex Efä . LXL Mißt me Dominus & c . Ut fradicarem tapnvis mdulgentiam , Iß cUufis apenionem , ut predi• <arem annum pluabilcm Dommo referuntur , cell ex »pfiu * Chrifti tc - flimonio Luc . IV . Z\ . cfare liqtkt . Tcftanturhoc omnes rnterpretes , Vete - res «reccntiorcs , ne Pontificns cjuidem exceptis , nnanimi confenfo . Sr ergo feeundum dementem Chriflus legem hairc de JubiUis imulevit , in 
B i Papa
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.