Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

legatar : Quodque •jtum tott populo Ro - litutione $ . i . iaudata , quar nemo credidit mentis homo . Cnu - imo anno celcbrandi Quas operae pre - ndentes quod anntu nit Dominus foivert , 0 " gaudii , facerque \tur , / ^ / ? quin• midem ex legis dätio - mißione , 
, quodque huic a Scripturarum : ad deltcet , hoc bumilitcr r proprioi ( $ folennet ■o toto Cbnftiano po - tttum , fontem aqu * uidem , ut , ßcut iliius " ed ißius pr * dilefli po - . fider Iplendeat , ( f>et n / es qu . im plunmos uiltorum reffte flu pro• fittm centefitr . um per * , m conceffionem indul• ' annum quinquagefi - us inftituti hujus reddi idtitatcm , quodquean * , Intcrceffionem popu - luci , qui annum centc - de infulfis plane com - leliticum «ScRomanum hemc quafi Chriftusef - • indulgentias foras de - i Jubila - i , difpiciamns , illa plane nulJa est , il» <jui - 
quidem vel juxta ip ( os Pontificios nihil intereft , five quis Jubilarum in yitä fuäattingat . fivc non , cum & poß mortem ipfi de ludulgentiisalunde prolpeftum fit . Tacco breviorem hanc Jubil . ci periodum evertere nota - tionem «llam Jubilari , - qua hominem iongaevum antiqui Jubiläum di - Xyre . Sic enjm Flodoardus de S . Remigio refert , <juod propter artatis prolixkatcm Jubilams yocatus fucrit lib . 1 . HH> . Rheinen . ciip . 7 . Bibiioth . Jvlax . Patmm . Tom . 17 . p . 517 . Dcinde quis cred . 1t Pontificcm Avcnionc in Gallia , quo ante j6 . annos Gemens V . federn Papalun tranfluJerat , hsrentem , moveri potui / Te , irt lanlam Roirue , Romanique populi curam iulcipcret ? Sanßitatcra numeri quinquagenarii quod prartendit , vidc - jtur qvidcm foccicm <juandam habere i verum / i rcdiüs cam intueamur , jjulia apparebjt . Fatcmur quandoque inScripturis S . per numeros my - ßeria deiignari ; novimus ctiam Interpreter SS . in iisdem crucndis non paryam adhibere diligpntiam : 8cd firmum inde in rebus ßdei tum , nifi id al & i indied 5S . , duci po ( Te negamus . Alias quodlibet ex quölibct iuferre iieeret Deprardicam alias Pontrficii fanßitatcm numeri fcptcnarii , cum feptem ßatuunt Sacramcnta : Eccius dicit , perfediffinium nuroerum eße , & veram defignarc <juielem , & numeium universalis . Miramur ergo , cum tanta inveniatur Sanftjtas in numero VILnario & fß lege quoque feptiitW» tjw'sque annus ' lUL^Ü tnnm remif - 
ßonis fucrit , qui taftum , quod nemini Pontificum lpeciofiis hic pratc - xtus ad annos hos jjjbilaca fua reduccndi in mentem venerit . Si argu - mentis cx numeris pugnandum fuerit , firmius lange eft noflrum , pr^ von amplius itcrando Jubila : o Chriftiano , potitum cx eo , . quod ficut Pontifcx V . T . lerne ! in anno San dum SanAorum ingreflus cA ; Ita & JN . T . Pontifcx poftquam femel in confummationc fecjilorum ipfumCce» ium ingreflus eft , arternam redemptionem f Jubilarum perpetuum nobisfe - iCerit ; Hoc enim Apoftoli autoritatc Hcbr . IX . 24 & fcqr . comprobatur . 
. * VL . 
Ea ver & , qua : initi6 ftatim de Jubilxo Judaico dicuntur accuratiori trutina digna efle videntur . Maximum enim omnes in um'verlum Ponti - ficii in c6 Jubilari fui fitndamentum ponunt . Hinc pontifcx Maxtmtu% Clemens , ejus nominü VI . , verba' lunt Bcllarmini lib : i . de Indulg . c . x . Annum illum cclehretn , in quo Indulgenti * maximst adeuntibus / , 1po - ßolorum Baßlicas wore veteri conceduntur , JubiUi nomine Mppel - iandutn cenfuit , pr * ftrtim ( km * d ßmüitudmem Vtttris JubiUi 
annum
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.