Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

i 
novo fantlificAtionU ihrifmitit genere dedieAtA Itgätar : Quodque in ejui parietibm SalvAtoru imago drpiflA pttotum toti populo Ro - mano vtfibilitcr appAruent . Sicuti iplc in conftitutione § . i . laudata cx a & is Svlvcflri & aurcis icgcndis nobis narrnt , qua : nemo credidit liaftcnus , nifi in hiftoria facra hofpes & plumbea : mentis homo . Cau - fns verö inftituti hujus ä fc quolibct quinquagefimo anno ccicbrandi Jubiixi Tibi videtur fat graves & fonticas rcddcrc . Quas opera : pro tium eft , cx ipfius orc audirc . Not , ail , Attendentes quod anniu qutnquageßmtu in lege Mofitica ( quam non venu Dominus folvere , J'ed jpirituahter implerg , ) JubtUus remiffionis & gaudii , facerque diertim numerus quo lege fit remißio , cenfebatur , quod tpfe quin - ( jungenaritu numerus in Teflamentis , Veteri quidem ex legüdatio - ne , Novo ex vifibih Spiritus S . in difeipulos mißione , per quem datur pcccAtorum remißio , fingulariter bonoratur , quodque huic plura grandia diVinarum adoptantur myßeriA ScripturArum : Ad cUmorem pcculiarU , populi noflri , Romani videlicet , boc bumiliter JupplicAntif , ac nos ad mflArMoyß AÄron per proprioi foltnnet nuntios Ad hoc deßmatos ßecialitcr orantti pro toto CbrißiAno pulo & dicentU ; Domine Apen eis thefAurum tuum , fontem Aqtu Viva } dcßderAntes benigmus exAudire , non quidem , ut , ßcut iUiu * IJra 'elitici populi indurati ceßit murmurAtio , fed ißiiu prtdilefti po - puli cunftorum fidelium AUgeAtur devotto , ßdet ( plendeAt , jpet vigeAt , cbAritat vehement ms mealefcat , volenres quam plurimos buyumodi indulgentiA participes , cum pauci multorum refpe flu pter vitx bominum brevitAtem VAleAnt Ad Annum centefimum per< venire , de frAtrum noflrorum confiltr pr£diilam concefßonem indul• gentix ex JuprA feriptis & AliU J^flis CAußs Ad annum quinquageß~ mum dttximus reducendAnt . Tripliccm audimus inftituti hujus reddi caufam ; Numeri quinqu^'narii in V . & N . T . fanftitatem , quodque an - nus quinquagefimus - kge Mofaicä Jubilxus fucrit ; Intcrccffionem popu« Ji Romani & Brcviratcm vita : humanx , quod pauci , qui annum centc - ( imum atfÄigant , inveniantur . Ne quid dicam de infulfis plane com - paratio / iibus interfe , & Mofcn vel Aäronem , Ifraeliticum & Romanum ppj - uluin inftitutis , & quod impudenter Sc blafphemc quafi Chriftusef« fct , apud fe fingat fontem aqua : viva - eflö , qui per indulgentias foräs de - rivetur . De caufis faltcm ad L . annum redudli Jubihei , difpiciamns , quanti f ] nt ponderis . Ut a poArema ordiamur , illa plane iiulla eft , H« 
qui -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.