Full text: Toonneel Des Menschelyken Levens. Of de Vernieuwde Gulden Winkel; Waar in Door Poetische, Historische, Morale, en Schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen. Door J. v. Vondelen. Alles in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in prose gesteld, en met Konst-platen, en Beeldenissen verciert.

des tJMenfchelijken levens> . 6 3 
Die een qua Vrouwe heeft ; genoeg heeftain Zyn wee ; En d'armen Socrates ( eylacen : ) heeft 'er twee , Hy iííer meé gefcheept , hy moeter 00k meé varen Door zoo veel hollé zeen , door zo veci water - baren - , d'Een TeíTche is hallef blind» end'ander Feex is leep , d'Een Haat hem met de roede » en d'ander met de fweep . Noch was hy weite vreén> hoe zeer zy op hem brulden» Zyn herte is onbeweegt , en alies kan hy dulden : 
Kneuft d 'een hem met de vuyft , en d'ander met de nvoet 2o houd hy evenwel een ongequetft gemoed : 
Hy lijd , zy ilaan ; hy fwijgt , zy voeren haaren fhater> zit op't drooge land , zy gieten hem met water : Ten laatilen zegt hy eens : wanneer de locht verbolgt Den regen in't gemeen naar eenen donder volgt . o Aldus geduldigheyd met zoete en zachte zinnen » Haar kruys verlichten kan , en tegenfpoed verwinnen : «Hy wreekt zip leed genoeg , die ilille met verdrag »Niet zijnen fmaaden wreekt , daarhy 't aan wreekenmag . 
om dat ik tehuys z , ou leeren , hoe ikdes werelds onwetenheyd z , alverdragen . Maar , z , ey AIcebiades , nochtans is dekakelachtigheydvan uvj Xanthippe niet te ver dr agen . Toen antveoorde Socrates , moetgy het kakeîen , en fliehender ganz , en en eenden niet ver dr agen Ì Dat isgeen wonder , xey Alcebiadcs , maar laatz , e vry kakelen die my de eyren Isggen enjongen voortbrengen . Laatdan , z , ey Socrates , Xanthippe ookwat kakelen , wantikheb ookjchoone ■z . onenvan haar . Gell i us z . eyd , wanneer Socrates lang en geduldig het quaadfpreken van Xan - thipp£hadverdragen , en siy ten laatflen hem met water op z , yn kopgoot fprak hy fonder eenigen toorn , maar lachende : Ik reift wel ais Xanthippe begint te dondc - yen } datterdan kort s regen wil volgen . Zopy ro oordeelde uit de g ez , ich tkenning , dat SoQ - atcs heel tot wellufi wasgenegen . Hetgeen den grooten Philofooph#2 - yen toefï , nd . Maar , z , ey hy , ikheb , door de krachten mijner ziel , ' t natuurlijkge - brekweggenornen . Hy heeft veel treflikke leer - jongeren gehad , onder andere Plato , dan alle iVijfgieren hellen naz , ijnen name Socratifche Phüofophcn Hillengenaamt z , ijn , & c . Dervrouwen dertelheyd heeft deze arms man welle - froeft , joaat zy rilzakten hem vafl na haar eygen be Heven . 
' K " Hoc 

1 
KbK evp - . 3z * 
10 11 12 13 14
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.