Full text: Toonneel Des Menschelyken Levens. Of de Vernieuwde Gulden Winkel; Waar in Door Poetische, Historische, Morale, en Schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen. Door J. v. Vondelen. Alles in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in prose gesteld, en met Konst-platen, en Beeldenissen verciert.

i 
des tJMenfchelïfkcn levens . 6i 
PTthagor * , Samos roem , te wonderlijkken haten d'Onnutte Gulzigheyd , een moeder van de vraten ; 
Met eene zobre diich hy wel te Vreden was , 
Hy fpeende zieh van vleefch , en vifeh ; by 't veld - gewas . ïn ware dankbaarheyd hy heyliglyken leefde , 
Ën met der herten aan een goed genoegen kleefde . 
„ O gulden zoberheyd ! gy zijt u zelfs een maat ; 
„ Als d'ander eeril begint , zo zydy al verzaad . 
3i De fpyze is niet zoo zeer orn 't lichaam vet te meften s »Gelyk een kermis - gans die kruipen moet ten leiten j , Aïs zy gefchapen is , dat elk een van haar proeft , 
" Alleen zoo veel als 't lyf tot onderhoud behoeft . 
doen zy een Vorfch , al een Koning was , hoewel diefpottelijkfchijnt , zokan t Z , eer wel ( om de bedorventbeydvan den menfeh te kennen tegeven ) gepafl den , dat die alleen degoedegaven onz . es Gods misbruikt , maar dat de beefijens t>aarvernoegende> met het hare te vre den zijn . De Heere Chriíius verwijtden 'nenfe h dikwils zijngebreken , en wijfi hem tot de beefien . H fanne er de Koning Cyrus op zckeren tijd ter herberge quam , vr'aagde hem de Waard wat hy op den difche begeer de gebracht te hebbenì antwoorde : Geeftons maar broody en wy bullen uit deze reviere drinken , vermanende daarmede dezijne , dat zy huntot ^ater - drinken zouden gevHennen , want de wijn ( zey hy ) ley de allegoede dingen lagen . Waar toe zijn doch onze tijdengekomen Ì Godheeftby na in de na - - 
* Ure niet gefchapen y hoe edel en heerlijk , dat de menfehe machgenoegen : men ^denkt zoo veel lekkernyen en fnoeperijen dat hetjehande is , ja men voodigtde - hkkerheyd en overdadigheyduit verre landen by ons te nomen woonen . De zo - hrheyd is nu aluitgejaagt . Onze Vm - ouderen genoegden zieh met eenen rgen en zoberen difch ; maar die zouden nu al onze keckerye en banketten niet - ^ - nnen , zo zeer is degoê en oude lands - wijze verbaßert ; . Godgeeft ook , wie ^brck hecft , daarmen van deze onnoodige overvloed veelduizendarme zou - d ( können goed doen . Orígenes zeyd : De zoberheyd en nuchterheyd is een °0vJprongvan alle deugden , maar de overdadigheyd en dertelheyd is een moeder " 'Qu alle zonden engebreeken . 
ZiéK 
m 
1 KbK 2evp - 323 u 5 6 7 8 9 • 10 11 12 13 14
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.