Full text: Toonneel Des Menschelyken Levens. Of de Vernieuwde Gulden Winkel; Waar in Door Poetische, Historische, Morale, en Schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen. Door J. v. Vondelen. Alles in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in prose gesteld, en met Konst-platen, en Beeldenissen verciert.

des CM enfchelyken levens . 
DEes drie Goddinnen , hier dus op de rye ftaande , 
Zijn niet zeer ongelijk den beeiden van't voorgaande : Dees fchoone Maagden zijn de drie IVeldaden zelf , Hier voormaals opgerecht in 't heylig Rooms gewelf : d'Een is Weldadigheyd , die met een open herte Èn met een open hand gedenkt haars naaften fmerte : Ont fangende gefchenk de tweede Nimphe heet , 
Daar fteeds IVe¿d ¡digheyd haar giften aan befteed : ^e derde Dankbaariocyd> in wiens gemoed begraven Licht de dankoffer van haars naaften milde gaven . d'Een rijkelijken geeft , de tweede bly ontfankt , De derde voor de gaaf eerbiediglijk bedankt . 
5> Och of dees N'tmphen ons al t'zaam zoo wel bevielen Dat \vy hun plaatften in den Tempel onzer zielen : j , Want daar in't herte blinkt dit fchoone beelde - werk , , 3 Daar is een heylig huys , en wel geçierde kerk . 
" m dat de weldaden ongefchent , of recht en heylig lehooren te tu erpeti , ' aan mand verlooft nochgebonden . Chrifoftomus z , eyd : men behoortgeen weldaad te " Verbergen . En men moetgeven , z , egt\\iga { ïmus , dat het , noch u , noch eenen ande» Y ? nfchadelijk is . Piautas is ook van t zelfdegevoelen , als hy zegt : Laat u doch Hiet verdrieten den vrindengoed te doen , maarfchaamt u liever , datgy 't nietge - daan hebt ; 't is eenfchande dat men zyn vriendin den nood niet byflaat . Demo - Rhenes fpreekt mede - . Ik ben van gevoelen , dat die gene , die weldaad bewegen is , 1 ^elve behoort alle ttjdte gedenken , en die't heeftgegeven , behoort het te verge - ten ; vuant de weldaden dikwils te her halen , is een aart van pochen en verwyten . bernocritus zegt : de Menfchenbehooren vaardiger te z , ijn om tegeven , als om te Cloven ; want een kleine gave helpt een behoeftige ; maar van güldene enhooffche borden , kan niemanddenbuik vullen . Daarom laat ons altijd , z - egtChry [ ollo - ^Us , de weldaad , als eenguldenkleynood , aan onz . en halze dr agen , op dat men " " ich merken wiens kinder en wy zijn , namelyk des genen die daar z , egt : 1k ben Rnrmhertig ; want hy laatz , ijn Sonnefchijnen over degoede en quade . 
. < F 3 Ry 
I Ì 1 
. 1 if 
S Sí 
1 KbK 2tvp - 3 ? 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.