Full text: Toonneel Des Menschelyken Levens. Of de Vernieuwde Gulden Winkel; Waar in Door Poetische, Historische, Morale, en Schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen. Door J. v. Vondelen. Alles in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in prose gesteld, en met Konst-platen, en Beeldenissen verciert.

des tJMenfchelijk . cn levens . 15 
DE Molen die een wiji ftaat ftille zonder widen , 
Gelijk de wrake Gods die 't quaad heel zal vernielen . De Molen ilapet wel een wijle windeloos , 
Soo doet 00k Godes wrake , al zijn wy noch zo boos ! Maar als de florm - wind blaaft als of hy waar verkorfelt , zwaren Molen - fteen al 't graan tot grays vermorfelt So 00k , als zieh verheft de gramfehap onfes Gods , 
Werd al het quaad vermaalt , al zijn wy noch zo trots . » De ftille Molen dan ons allen zy een bake , 
3 ) Dat wy de goedheyd Gods erkennen voor zijn wrake : j , Want of zy fchoon vertoeft , zoo zal zy doch in 't left «Gelijk den blixem gaan van 't Ooften tot in 't Weft . »Die Gods langmoedigheyd dan hier , na's vleefchs behagen , » Heeft achteloos verfuymt , zal 't veel te fpa beklagen , „ Wanneer de gene , die hem vriendlijk heeft genood , , » Met een wreed aangezicht , hem iq den afgrond ftoot . 
dat hy de lankfaambeyt derfir äffe daar namettefwaartederfelve vergeh . Syne - fius zeyde zeer wehdeGodlijke nature gaat langmoedelijk enfachtelijken voort ; daarom bedachten zy mee , dat de Goden al foetjensmet hareftraffe volgden , denboosdoenders kort op de hielen waren : want , zeyden zy , de Goden hebben " too lie voeten enyzere banden , om te kennen tegeven , dat zy weif acht aanqua - - ftenfflaar hart tocgrepen . Daarom dient ons defpreuke desOudvader sQrcgoüi Ivel in achtinge te nemen , wanneer hy zeyt : Niemant verfuymt de lankmoedigheid Gods , die anders zo veeltejcherpergereebtigheit in zijn oordeelzalgebruyken , vis hy te voorengroote lijdzaemheyd bewezen heeft . Bernardas zegt mee ; 0 Va - dey ! ik legeere van u , dat doch u toorn , waar meegy de Sondaars kaftyd , alleene een kinder lijkè kafty dinge , en niet een gramjehap , waar mee gy dezelveuit den LufthofJluit . Laat ons daaromgewaarjebout wezen , dat de lankmoedigheyd Gods by ons niet wordein de windgeßagen , want het is zeker , dat der boozen firaf en oordeelwelwat verlengt , maarniet vrygelaten , detijdwelwat uitge - field^maar niet weggenomen zal worden . Want de boofdoenders ir agen zo haaft Kiet defchuld in bare bor ft , ofzy voelen te gelijk deftrafop harefebouders : door ^«NemeíiSj de Goddinne des wraaks , aan hare flippen geketent is . 
D 
Stet 
KbK2M3 4 5 6 7 8 9 . 10 " 12 13 11 c
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.