Full text: Toonneel Des Menschelyken Levens. Of de Vernieuwde Gulden Winkel; Waar in Door Poetische, Historische, Morale, en Schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen. Door J. v. Vondelen. Alles in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in prose gesteld, en met Konst-platen, en Beeldenissen verciert.

des CMenfchelyken levens . y 
S let hpe de kreup'le Smit Jupijn voormaals geriefde , En met een fcherpe byl van Diamanten kliefde Zijn fwang're hooft , dat hem het haríTebekken kraakt , " Waar door Minerva eerit in 't licht der wereld raakt . »Maar zegt , ô Muía ! zegt , en leeren deze verffen '»Niet dat de Wysheyd ligt gefcholen in de herflen ? j , Dat 't kleynood des verftands , gelijk een heerlyk lot , , , Alleen van boven komt uit d'oopen fchoot van Godt ? »iEn dat dit Godlyk zaad ontfangen werd te voren . 
»> Daar naar met fmerte en pyn gewonnen en geboren ? «Maar lieve zegt my doch waarom word wyd befaamt „ De wyfe Tallas ook Tritonia genaamt ? 
>>Is 't niet , om dat ( gelyk 't begrepen werd by veelen ) »De Wysheyd recht beftaat in dryderleye deelen ? 
„ 't Geen is , * t geen was j 't geen fai» volkomenalle driën »Verftaan , gedenken , en aandachtig te voorfien ? 
'> Waar naar ten laatften dan de Koninglyke reden '»Haar macht en mogentheyd weet wyílyk te befteden . 
■Tritonia , om dat dewijsheidin drie deelen beflaat , te wttemn de tegenwoordige d'ngen te verftaan , de toekomende te voorfien , en de voorleeden tegedencken ; en dat de menfch dryerley behoejt om wijstewefen , dat is , welraden , recht oor - ^elen , en oprecht handelen , & c . 
De oude Hey denen hebben dit welnaar harefpiege linge , door V licht der IVatu - Y<nverfiert ; wijlz , y welwißen datteryetGodli / kx onderfchuylde , maar de rechte «■ennijfe hebben Tjyniet verftaan . Maar die door den Geefl Gods geleert zijn , we - dat Godzelve de wijsheydis , en dat 't beginfel , om tot de wijsheyd te komen , is de vreeze des Heeren . Daarom behooren wy alle naar deze heylige - wysheyd ons ie benaarftigen } en met arbeyd en vlyt die z , elve bewaren . Auguftinus jpreekt Z - eerwel ; Die daar wil [ chatten der wysheyd vindenjeydhy , moet kuylen derne - rer'gheydgraven , en niet aflaten , voor hy hebbe denfchatgevondeu . Bcmardüs Jyd : Zoogywys waart , enopunyterfte altijddachtet , danz , oudgywyszijnin ^Godlijke dingen , gyzoud ook de wereld kennen , engj z , oud voor de helle reez , en . Daarom vraagt eene , onder den Ouden : Wat is de wijsheyd ? datmen tthijd wat recht is moet doen > enwatquaadtis , naalaten . 
C ' Ziet 
1 
KbK evp - . 3z - 
8 9 10 11 12 13 14
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.