Full text: Toonneel Des Menschelyken Levens. Of de Vernieuwde Gulden Winkel; Waar in Door Poetische, Historische, Morale, en Schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen. Door J. v. Vondelen. Alles in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in prose gesteld, en met Konst-platen, en Beeldenissen verciert.

des CMenfchelyken Levens . 13^ 
Zie hier het tover - rot , wijl . and're menfchen ilapen , Met wonderlijk gebaar , verkeeren al in apen , En meteen held're toorts , van doode fmeer gewragt , Doen eenen ligten dag op - rijzen in der n agt . 
Wat brand hier voor een hei ? wie of zy hier wierooken ? Wat Katten lollen dus ? help Tluto ! 't zijn al fpooken . Zou 't wel een Kerk - hof zijn ? ik laat my fchier verleyn' Hier ligt zoo menig hoofd , en fchedel fonder breyn . Wat maken zy gebaars ! wat maaken zy al kruyíTen ! Beroerende de logt , en doen de boomen rayiTen , 
Gins ftaat een lode Kelk vol doodelijk venijn , 
Of zou 't Medeas fap , of Circes drank wel zijn ? 
Hola ! zy wekken al de geeften hier ter baanej De logt is heel vol vuurs , en vol gehoornde maane . Ik derf nauw naarder treên } zy maaken een geluyt : 'Plutomis hels - gedrogt , gy Furien komt uit , 
Tifiphone , Aletfo , Megera ligt u\v hielen , 
Ik dage uw in den naam van dees verftorven zielen By Styx en Acheron , dat gy op dezen tijd U t'zamen vinden laat in't midden van dit krijt . 
Ay my wat zien ik daar in 't ronde park vergären ? De Helle ontledigt fchier al haar verbanne fchaicn , Zy werden my gewaar - , zy hebben my gezien : 
Waar loop ik alderbeft , waar zal ik henen vliên ? 
menfehenform vafi , en onverar . derlijk is . Maar het inwendige kan zijn aart , en veflalte verliefen , en door lover y e vervoert worden . Daaronizegt den ' Apofleltot de Galatcn : Gy uytùnnige , wie heeft u het overt ì Deze Tooverye gefchiedalledagen , en op duyz . enderleyWìjz . en - Wat het ander tover - werk aangaat > daar van zal Rinald Schot , in zijne ontdenkkinge der tooverye , * volkomen be rigt doen . 
err
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.