Full text: Toonneel Des Menschelyken Levens. Of de Vernieuwde Gulden Winkel; Waar in Door Poetische, Historische, Morale, en Schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen. Door J. v. Vondelen. Alles in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in prose gesteld, en met Konst-platen, en Beeldenissen verciert.

des CMenfchelìjken letens . 
DE moordifche Harpy haar zelven gulzig meften Met menfchen vlccfch en bloed , zoo lang tot zy ten leiten Quam drinken uit eenborne , en zag in kriftalijn Haar fpiegel ende fchaauwe , en held'ren wederfchijn : Dies wanende dat daar haar zufter lag begraven , 
Die in den zilv'ren vloed haar dorft had willen laven , Zy haaft van rouwe ftorf . , 3 Doodflagers , fpiegeltu» „ Wanneer gy 't beeide Gods zo eyflelijk en gruw' „ Maayt inhet duyfter graf , en onze moederaarde „ Bevlekt met 't roode bloed dat druypt van uwen zwaarde , „ Gedenkt aan uwen loon , en ziet dit fchouwípel aani „ Daar in den menfeh mifdoet , daar zal h y in vergaan . 
den en roven , ten laatflen zelvefchandelijk om 't leven ko ? nen , en een leelijke vui - le ftank den nakomelingen na - laten . Van deze zoorte is niet de jninfiegeweeß de bloed - dorßige Keyz , er C . Caligula , want alshy in 't dooden en moor den ltenfchepte , plag hy zijne Beuls tegebieden , om zijne wreedbeyd te meerder te be - toonen , datmende arme gevangenc zoo zoude dooden , op dat zy door de langzaamheyd der ftraffe te meer de pijne en 't fchriken des doods zouden gevoelen . IVanthyzeyde , Slaazo , opdatzyvoelendatzyfterven . Deze ■wreedenlyran is kort s daar na inet dertig wonden doorfieken , en als een Verken van 't vyergefchrookt en fchandelyken omgekomen . 2o eynden ¿fceHarpien haar teven . Ook verftonden deOude by deze Harpien de onmatelijkegierigbeyden be - geerlijkheyddermenfchentdie alles met recht en onrecht ( als Grijp - vogels ) map - ten en fehr aap ten , en [ peelende altijd , als opr echte bloed - zuigende Egels , in mijn zak ! tnmijnzak ! daar van Horatius zegt : 
Den Egel niet zijn zuygen laat , 
Voor hy is van het bloed verzaad . 
Zoo ßaan ¿fcHarpien " jan onzen tijd de klauwen ook over al in , en dooden viel de lui den niet , maar zy keelen die zelve nu met eenflomp mesken , zoo datzc nog leven nog flerven können - , dit fchijnt nu welwat barmhertiger , maar ondertuj - febenpijnigen zy de luyden met een langzame dood . 
T Apu -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.