Volltext: Toonneel Des Menschelyken Levens. Of de Vernieuwde Gulden Winkel; Waar in Door Poetische, Historische, Morale, en Schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen. Door J. v. Vondelen. Alles in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in prose gesteld, en met Konst-platen, en Beeldenissen verciert.

132 TOONNEEL 
Leergierige leert hier , aan een geçierde Rave , ¡ 
* Dat gy u niet verheft in iemands anders have . 
HOe de Rave met andere vogeh niederen h aarJwar te lichaam hadgeçiert , en hoe ieder vogelde zijne weder quam halen , zoo dat zy naakt en bloot , met haar eygen enflechtgoedjen moflpronken , daar van is de zin en meyningegenoeg - zaam bekent . Hier mee worduitgedrukt het rechtebeeldder armer hoovaardig - heyd , die , alis't datze overtuygtzijn in haargeweten , dat al haar koftelijkheyd en pronkkerye niet ander s is als ander luydengoedtnogtans om die zelve in vol " / enflaat te behouden , bedenken zy duyzendmiddelen , van liegen en bedriegen> en fchijnen alzoo groote Koop - luiden , die'tfluweelen zatijnomme - dragen tot een 
kleed 
Ecclef . Ii . 
In çierlijk fchoon gewaad verheugd uw niet al t'feffen , Nog wil uw in den dag der eeren niet verheifen .
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.