Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

Cur B . Virgo vocata ßt Maria ? 
O pîentiiïima Virgo ! redlè SS . nomen tuum MARIA cum hoc aureo pomo aífimilatur , dulce enim eft , fed Se amarum , quam veritatem in prxientl con - fideratione dilucidabimus . 
2 . Dulce eft hoc SS . Nonten MARIA , quia Dominarti lignificai : Sexmo - S . Ifldor . . ne autemSyro , inquit S . Ifidorus , MARlADomina nuncupatur : pulcbre , lll ) - 7 - Ety~ qu'u Dominum genuit . Ita in omnibus propemodùm Unguis ac nationibus c'l0 * hoc facroßmdhjm nomen exponitur , Se nuncupatur DOMINA ; < & re¿té , 
fi enim Creator ac Dominus univerforum , cui venti , mare Se omnia obe - diunt , erat fubditus UH , dignum & juftum eft , ut de ipfa omnium nuncupe - Lue . z , fi tur Domina creaturarum . Hinc cccleftis ille Legatos , à SS . Triade ad an - nunciandom Verbum incarnandum ad eam miiTus , non aufus eit proprio il - lam nomine in primo ingreflu fuo falutare : Ave MARI A , fed Ave gratia ^'IC - 1 >> si plena . Caufam fubjungit Didacus Stella : ATon eam , inquit , proprio nomine m 
nuncupavit propter fu<z dignitatis altitudine } » , non enim in hoc terrarum orbe moris eft , ut Imperator« , Reges ac Principes edam in familiari alloquio proprio nomine falutemus . Difce hic reverentiam , difee amorem erga hoc SS . Nomen , fi enim Domina eft , quia peperit nobis mundi Dominum , ubi amor , ubi cultus , ubi noftrum erga eam obfequium ? Si in SS . Nomine SU omnegenu fle & itur , cœlefiium , terreftrium & infernorum , oportet , ut Phil , z , i» Se nos hoc dulciffimum Nomen MARINE fummà , quâ decet , demiiïione veneremur . 
3 . Aliud puícherrímum argumentum pro Dominio tavi S . Bonaventura , qui in exemplum formofiffimam illam reginam Efther adducit , quam duae ad AíTuerum regem comitate funt ancillae , quarum uni Efther ob corporis teneritudinem innitebatur , altera vero hancDominam 
fuam fecuta , defluentia colligebat velh'menta : Cumque regio folgeret babitu , if , ï & invocaffet omnium Reäorem & Salvatorem DELI M , ajfumpfit duos los , Sec . Supra quod pereleganter memoratus Doftor Seraphicus : Dtuzs•tioMv - famulo . , inquit , quarum Regina efi MARIA , funt Angelica & humana na tura . Humana efifamula Ma , qua feqnitur Dominum , inmurído colligem ve - ' rS' ftimenta Domina , hoc eft , virtutes , & exempU M ARI JE : Angelica vero efi illa altera , fuper quam in cœlo imiti tur , fe fociando ac delibando cum Ange - Us , Sec . Hinc optimè obfervat Magnus ille Cancellarius Parifienlîs , quòd ^an " 'r . erloB» - fegnum DEI in duas partes divifum redtè dici poflfìt , cujus pars unajufti - fia , alia miiericordia eft ; juftitiamfibi Filius refervat , cui Pater dedit ornile ex „ c . r * . . judicium , alterum regni dimidium , hoc eft , mifericordìamMARIiE flit . Audi - Se Arnoldum Carnotenfem : Cbrifius , ait , eft Dominus MA - Arnold , RIA Domina , confi it ut a quippe eft fup / r onuiem creaturam , & quicutique JE - Carnot . trj . SII curvut genu , Matri quoque pronus fupplicat . O plané imrneniàm hujus^' SS , NominisMARL / E dignitatem ! Erige te , quicunque tandem es , Serve Vir2 " 
È 3 & Cliens 
- 
1KbK2M3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.