Volltext: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

B . Virgo cur nata in aurora ? 5 ? 
geravît , foeCundavitque . Roga , ô anime mi , Sc perdulciíTImum COR SS . Matris ejus ob fe era amanti ffi mum Redempíorem , ut pariter cor tuum languidum , arid um a c tepidum divino gratix rore dignetur perfundere : 
Quaramus gratiam , inquit Mellifluus , & per AIARIAM qua . ra . mus , quii quad S . Bcmh , quetrit invenit , & fruflrari non poteß . , n Serm , 
Ad conlpeáum aurorx volucres coeli , quafi de novo redivivas , mire Nat' exultare , Deumque creatorem fuum concordibuslaudare vocibusfolent ; econtrà noxix belìriac , de no0 : e ad rapiñas & : cxdes excurrentes , Se lucifugx noétux ad ortum illius primas lucistremulx aufugiunt , obfcurasque infyl - vis repetunt latebras , proinde huic aurorx non incongrue iterum pro lem - mate infcribes : Illuminât , & eliminar . MARIA recens nata h sec myftica Sc lucida aurora fuit , dum auream reduxit xtatem , ad cujus ortum mox aves cceli , hoc eft , boni Angeli & piac fidelium mentes miréjubilabant ; econtrà noxix beftix 3c turpes noftux , hoc eft , maligni Spiritus , qui priùs orbi do - nunabantur , ad confpedhim hujus Myfticx aurorx fugati , Sc In antra fuá infemalia redire coaítí funt : Sc quemadmodum populus ille Ifraèliticus ad ortum aurorx , à duriffima . ¿Egyptiorum fervitute à D E O liberatus , ficco - Ex . 14 , que pede per Mare Rubrum in terram deilderabilem tradu¿lus eft ; impío econtrà tyranno Pharaone cum univerfo exercitu fuo in profundo maris fubmerfo ; fie per nativitatem B . Virginis , prout canit Ecclefia , falus mundi loan . Patr „ credentibus apparuit , dxmoni verò Sc exercitui ejus exitium ac interitus , duoi Jer°f°' . Iii» , hac ipsa die Delphicum illud Apoüinis fimulacrum , ex quo haítenus dx - dc °Pcrc mon ad gentiles loquebatur , horrendum edens fonum , in confpe & u po - ^ 
puli corruit ; & ficut quondam in caftris Affyriorum in aurora una . Mulier p ^ Hebr & a ( Juditham intellige ) fecit confufionem in domo Nabuchodonofor ; ita Judith - 14 . una Mulier Hebrxa Sc Virgo MARIA vix in lucem nata in caftris prineipis i6 , tenebrarum 8c in domo Luciferi maximam caufavit confufionem , • ô pien - tiiuma ! quam melius de te dicere poffumus , quod olim de Juditha pleriis faueibus prxdicatum eft : Tu gloria Jerufalenij tu latitia Ifra'el i tu honorifi - Jadith . centia populi noflri . 10 . 
Ad adventum aurorx univerfa terrx facies exhilaratur : xgri , qui to - tâ nodte cum acerbis confliûabantur doloribus , refocillantur , ac refpirant ; pecora di jumenta lxta ad pafcua fe parant ; artifex , villani & operara ad labores fe fe accingunt : Exibit homo ad opus fuum , & ad Operationen ! fuam Pfal 10j , usque ad venerum . Verbo : ad adventum aurorx univérfa revivifeit natu - * ? • ra . O Bone DEUS , tu es , qui fabricants es auroram & folem ; per auroram pfo ! . 7 3 , i< & SS . Matrem tuam , fub tempus aurorx in lucem natam , & per Solem ejus Fi - lium , tanquam Sponfumde thalamo Virgíneo prodeuntem , agnofeimus : quid non lperare poffumus fub patrocinio tantx Matris , qux Nata , Parens - que filiti 
Metter Dolorofa . E 7 . Nata 
10 11 12 13 K
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.