Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

Píilm . 77 . 
20 
Num . 20 . 11 
S . Aug . Tr . 26 . in loan . 
B . T : 
I . Petr . 2 . . 21 
4^s Confideratio LXVL 
eleva , virgam tuam , & extende rnanurn tuatn fupermare , & divide ittud , ut gradi - antur filji Ifraél in medio mari per ficcum . Cùm idem eleûus DEI populus nonhaberet , quo fitim in terra deferta , invia Sc inaquofacum jumentis re - ûingueret , ope ejufdem virgae largiiïimas aquas produxit : PercuJJit tr am , & fluxerunt aqua . Percuffit au tern Moyfes hanc petram bina vice : Clinique eleväffet Moyfes mantim , perctàiens virgo , bis filicem , egreffk funt aqua largißimtz , ita ut populus biberet & jumenta . Supra quod S . Auguftinus : Per - eujfa , inquit . f / petra de virga bis / , gemina percufßo duo ligna crucis fignificat . Richar . à s . Verum Richardus à S . Laurèntio per eandem virgam redVè SS . Virginem Dei - Laur . lib . 12 . pat - am intelligit : Hac , inquit , eft virga Mojfis , per quam fecit figna in JEgjp - de Laud . . t0 ^ u¿ quam \n omni neceffltate recurrebat ; cui prodigiofx virgae mare brum dividenti , Se viam ad terram deííderabilem populo aperienti . ac mon - ftranti , redtè pro Lemmate infcribes : 
Illuc iter , quo oilendam . 
Ita eft : Illuc iter , quo oftendam , quo enim praeibant Chriftus 3c SS . Mater ejus , oportet , ut Sc nos fequamur veftigia eorum : Cbrißus , ait S . Petrus , pajjus eft pro nobis , vobis relinquens exemplum , ut fequamini veftigia ejus . Populus ille Hebraicus , eùm exiret de terra JEgypti , non duntaxat hanc Ducem virgam Mofaicam , fed Sc columnam nubis per diem , Se ignis per noitem fequebatur : Dominus autempmeedebat eos ad oftendendam - viam per diem in columna nubis , & per noitem in columna ignis , ut Dux effet itine - ris utroque tempore . . Per hanc columnam nubis Se ignis S . Epiphanius Sc B . Virginem íubaudit : Nubes levis , inquit , in quam Dominus afeendit , RIA e fi , ptotegens nos ab acftu Divini Juftitix Solis , qux nubes eft , de qua Se Ifaias vaticinatus eft : Ecce Domiim afeendit fuper nubem levem . Sed ¿columna ignis eft MARIA de no & enos illuminans , per quam no & em teùè ingruentem mortem intelligimus : Venit nox , ait Veritas , quando mo poteft operari . O quam beati tunc erimus , Clientes Mariani ! fi tunc nobis baec myftica columna nubis Sc ignis micans meritis Sc lucens exem - plis adxternam beatitudinem monftrabit viam : Illuc iter , quo oftendam . 
2 . Cùm quondam DEUS Moyfen populi Ducem ac Legiferum exa - ôè docuiffet , quomodo arcam Sc propitiatorium cumduobus Cherubim's fabricaret , tandem illi formam tabernaculi cum fuis vafis ac fupelledtileprae - icripfit , ubi in fine fubjunxit : Injpice , & fac fecundum exemplar , quod tibi iti monte monfir at um eft ; videlicet in monte Sina , ubi Moyfes 40 . diebuscum DEO commoratus multa arcana vidit , Se didicit , ut juxta ideam ÔC exemplar ibi ; confpeâunii ambularet , . de facer et - 
So fa - 
BX od . . »I 
IJ - 
S . Epiplian . . orar . , de laud . . V . . 
Ut . . 19 - i * 
löan , 9 . . 4r 
«xod^ . rj . - 4 . « 
KbK evp - . 3z' 
4 ; 
10 11 12 13 14 15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.