Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

De obit il chlorojœ Vìrgmìs . 439 
^oabjubente Domino Sc in ofculo ejus obeuntem ; JudamMachabacum pro - Reut . î4 . y pterfalutem patriae in bello cadentem ; Eleazarumper mortem fuam virtutis * • Mach . 9 . Sc fortitudinis exemplum relinquentem , 8¿c . ^ 
Econtrarió mors malis fugienda . ac fummé timenda eil , quia mors peccato - j #c ' 6' Mm peffima . Cain confiderà tandem à Lamech occifum ; Sodomitas de Go - p ( . 5 z% ßiorrhaeos fulphure Se igne de calo lapfo fubverfos ; Pharaonem cum exer - Gcnef . 4 . 1 } citu Tuo aquis maris rubri opertum ; Chore» Datan , Abiron Sc eorum compii - Cen . 19 . s + cesMoyfi rebellantes vivos ad infernum detrufos , - Achitophel proprio fu - £xod . 14 - fpendio intereuntem ; Abíbfonem in quercu ccelum inter Scferrarci fufpen - z% Tum 5 Agag pinguiffìmum gladio Samuefis per medium difTedlum : Siccine ^'ur' lC * feparat amara mors ? Mitto innúmeros alios . Ex quibus abundé patet , mor - , l7 ? tem expetendam à juítis , timendam à malis . z 3 0 
Quis autem inter mortales omnes vírtuofior , purior ac ikndKor dolorofa 2 . R«g . iì . 9 Matre ? De qua , ait S . Auguílinus , cum de peccata agit m , nullam plane mentio - «• ^cg - 1f * tientbaberi volo . Proinde nullatenus mortem temporalem exhorruiffe , fed potiùs fummis earn votis exoptâffe re dl è creditur , habuit enim haec SS . Vir - j' " 
go ardens & vehemens defiderium femper cum Filio fuo , quem plus quàm & , , ratia . animam fuam diligebat , permanendi , undeneque per paffionem ab eo fe - Ca [ \ 36 . parali potuit ; crevit autem in dies hoc ejus defiderium , ubi poil gloriofam Filii afeenfionemr fe vidit in terris tanto adhuc tempore , hoc eft , vigíntí duo - l'um annorum fpatio relidtam , quae tarnen omnia prudentísima Virgo per cum volúntate divinâ conjundtiffima xternx Sapienti» ; humiliter fubmi - fit . 
% . Tandem , ubi hace SS . Deípara ad annos aefatís Septuaginta duos per ve - Suarez , cerai , appropinquabat tempus , qua ex hocmundaad diledliflìmum Filiunj * ' ! • Tirin . erat migratura . O quoties lacrymis inter preces mixtis , ardens cor fuum in & Pai~UfI> Sacrificium Diviniffimo Filio fuo obtulit ? Quoties in ccrlumingeminavit il - ai " ' lud Davidicum : Quemadmodìtm de fiderai cervus ad fontes aquarum , ita defide - pfalm . 41 . 1 r * t anima mea ad te DEUS . Quoties prae nimio furami Boni poffidendi siderio aures fui Diledli verbis atfeítu pleniflîmis pulfavit : Edite de cuftodia pfaL 141 . t * nmam me am , 8cc~ Ad inflar aviculx tenui fila alligata , cumLemmate ; 
Cupio diílblví . 
Et fi tanto defiderio aeftuabat Jacob videndi filium fuum Jofepli : Sufficit QtntC 45 - , fiadbuc 'jofeph filins meus vivit , vadam , & videbo illum . Si tanto defiderio 2s pPonlaad diledlum fuum anhelavit : Num quemdilìgit anima mea , vidiftis ? Si Cant , j . j 
aulus Divini amoris telo faucius ardentifiimo flagrabat defiderio , poli tot ^afitlatos pro Ecclefia labores cernendi Chri / lum : Coatäor autem eduobus : , jft r „ efiderium babens diffolvi , & effe cum Cbriflo . Si S Joannes diledlus ille Chri - p Difcipulus , nuncíenex ablolutá fuá Apocalypfi , nil aliud habebat in votís , 
corde
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.