Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

B Virgo docet modum Crucifixum meditanti 419 
cum veneritDominus . hoceledlionis figno invenerit notatos , felices , inquam , qui fxpiùs cum doloroía Maire in hac meditatione crucifixi JESU feie in hacvita exercuerint , Audite pro veltro lolatio verba pientiífími Redem - ptoris . quxadBAngelamFuIginatemaliquando Iocutuseft : Benediäivos a Ab aláis Patre meo , qui mea . Paj ] ioMS , quœ , faculorum omnium nur acutum eft , vita & falusUì v'a * '• pece atorum , memores & devoti eriris & compatientes , quoniam vere & regni & gloria & refiurrettionis , qua . per ipfam acqui / ivi , mecum iritis participes & h des , audituri in ilia tenibili hora . : Venite Benedicli , percipite regnimi . 
f . Meminihîcilliuspincernxregii cum Jofeph quondam incarcerati , Sc Gencf . 4<j „ í> idee à morte prxfervati . quia , prout alTen't Scrip tura , videbat coram fevitem , inquaerant tres propagines , crefcere paulatim in gemas , ¿fcpoíl flores uvas maturefcere . calicemquePharaonis in manu fuaj ubi fubdit Scrip tura : Tuli ergo uvas , & expreJJÌ in calk em , quem tenebam , & tradidi poculum Pbaraoni . 
Econtra pittori regio fomnium fuum . inquofibi videbatur tria fuper caput fuum portare farinac caniilra , variosque cibos arte piiloria coitos , Sc ab avi - bus devoratos , in fumam cedebat perniciem : Tria caniftra tres adhucdies fuvt , poft quo s auferet Pharao caput tuum . Et quare , dices , piilor ille ad tem damnatus , Se econtrariò pincerna falvatus , priitinoque honori Se officio ïeilitutus eft : Tres adhuc dies funt , poft quos record abitar Pharao tninifterii tut , 
& reftituet te ? Quid ergo hi duoRegii Miniilri in Regem peccârunt ? 
Quodnam admiferint crimen , Scriptura non exprimit , probabile tarnen eil , eos de annona tanquam prxfedtosnonnihil elfe furatos , Sc ideò cuilo - dix mancipatos . Alii autumant . venifle eos in fufpicionem , quafi Pharaoni Venenum , hic in poculo , alter in pane parâflet . Quidquid fit hac de re : 
Pincerna falvatur , & : alter damnatur . Se quare hoc ? Obferva , prudensLe - 2> c°r - ic» . £tor , omnia h sec in veteri Lege illis contigiiTe in figura , prout Gentium Do - 11 £tor infìnuat , lcripta autem effe propter nos Sc correptionem noitram . Sub - . intrat bîc Rupertus Abbas , qui aflerif per duos iítos captivos aulx Miniitros duos hominum ordines debere intelligi , eledtorum videlicet & damnando - rum , inter quos médius eil Jofeph : id eil , Chriílus uni Iatroni prominens cœlum , & alterum xterniim repròbans , unum faivans ex gratia , Sc alterum damnans Sc inferno relinquens exjuílitia . Quòd autem pincerna prx ro fu eri t falvatus , addit Eminentiffimus Hugo Cardinalis , quia totam fuam Hugo Card , fpem ac fiduciam , licet tum adhuc in umbra , in vite , uva Se calice Domini ^c' fui collocaverat , caiix autem Domini eil calix PaiTionis Dominicx , uva Chriilus in torculari crucis , velut ver us Cypri botrus exprdìus . & vitis do - lorofa Mater ejus , qux de fe ipfa ait : Ego quafi vitis fruttificavi fuavitatem odoris . Supra quod Cornelius : Vitis eft Deipara , qua . uvam pretiofijjtmam Eccl . : 4 . 2 3 protulit , puta Chr ift um , ex quo , in torculari crucis prejfo , exprejj'um eft vintim CçrncJ . hic . Rubrum , quod inebriai omnes f deles . 
<3 g g a O Cliea -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.