Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

Î . Xcg . zi . 3 î 
J>tOY , I - i - » 
Vine , rßxuni S . ] . Me4¡t . s . d« s . V . 
Pliii . i . 7 2 . . C»r . 7 . 3 Dion . Car - ' thuf . in Cantica , in . 2 7 , - 
Altor . 4 . . 31 
« * oá . 13 . » ai 
ïjovtrb . 31 1 + 
400 Corffuleratlo LVïï . 
jacob filium fuum , dixit ad mm : Ecce , Efati fr at er tum mhutur , ut oeeiätf Talis quoque extitit Abigail , qua fuá munificentiâ ac prudentiâ ira - 
te 
tum Davidem placavit , familiamque fuam , ne extingueretur , fervavit munem : Sufcepit ergo David de manu ejus omnia , qua ¿muterat ei , dixitque ei : Vade pacifici in domutp tuam , ecce audivi vocemtuam , & honor ay i facieiit 
tum » 
Mittamus figuras Sc umbras : Sapiens Malier adificans domumfuam cum - primis extitit beatifïima Virgo Sc Mater DEI , quae per Chriftum Filium fu * um ? edificavitEcclefiatnDEI , <5ccùm is afcendiíTet in ccelum , tanquamfoli - » cita Materfamilias omnium Chriftianorum curam peculiarem ge - ffit : Sicut Mater community ait Bruni , familia nova & fan ft fi , ad lucrifadeudos omnes , ft accommodai at omnibus , verbisque & fcriptis , operibus & oratiombus continui ! * mime»fam dm it at cm fuam & ardentem zelimi de uniuscujufque falute demon - fir ab at : Affligebatur cum affliftis , erigebat lapfos , confirtnabat fiantes , fifien - lab at debiles , cur ab at pece at or es , animabat pufillanimes , infirmis & pauperi' bus prafidium fuum offerebat . Et quia certo fciebat , in charitate confifi ere pie» nitudinm Legis , cmimque perfections - vinculum , non dedignabatur cum bumi - I'tbus & ipfim / z conditionis hominibtis converftri , vefci ccmmunibus eorum cibis * taudemque vivendi rationem cum eis tenere . Denique confiliis & refponfis fuit Divina Sapientiá plenis , primitiva Uli Ecclefia magno adjumento & ornamento erat . Et II Paulus quondam fuos neophy tosChriftianos , quos in Chrifto genuerat , admirabili diligebat charitate , cofque affiduò in corde fuo gere - bat . : Eo quid babeam vos in corde i Sc in alio loco : In cordibus nofiris efiis ad commorieudum & convivendum ; quanto majori amore in omnes fpiritua - * les filios fuos flagrabat COR MARINE , erat enim omnium Mater ; Sicut Çhriftus , ait Dionysius Carthufianus , eft DEUS rnfler , & mifericcr dia ne fir a , fie Virgo eft Mater , & domina noftra , mifetitordia janua . Et quemadmo - 1 dum Mater filios illos teneriori profequitur amore ob quorum falutem majores in partu perpeffa eft dolores : Ita Sc B . Virgo ac Mater dolorofa» quia in fummo dolore nos fub cruce parturüt , ideò plus Sc indicibili re nos diligit , Sc jam tunc in vita fuá primos illos diligebat Chriftianos , rum omnia er ant communia . , quibus bono exemplo , labore Se fan ¿H ta te vi' ta : , velut quondam illa columna nubis Se ignis Ifraëlitis per defertum 8í mare rubrum ad promiflìonis terrain proficiicçntibus , prxlucebat , «r Dux effet itineris moque tempore . 
g . Hanc quoque gnavam ac induftriam Virg'inem in fpiritu quondaiX * ptevidit Regum fapientiffimus , unde earn navi mercatoris à longé panerà fuum advehenti affimilavit : Fatta eft quafi navis inftitoris de longeportans p¿' nevi fuum . Enimverò indomum fuam , hoc eft , in Ecclefiam beatisfi»13 Virgo invexitpanem fuum , id eft , Chrjftum Dominum , gui defeipfo ¿t : 
KbK evp - 32
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.