Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

39 & Confideratio LVI . 
Blof . in Mo - Gertrudem allocutus eft : Filia - , qui cum devotions me Crttcìfi'xum ajjiicit i * ml . . Spirit - yjta ; ego ilium benigno oculo afpiciam in morte . Siíbe proinde te , quando cap . i . cumfru & u aut vocaliteraut mentaliter orare defíderas , coram Amore tuo Crucifixo & SS . Matre ejus dolorofa , velut filium prodigum , nuncdenuo tue . I / . . 2 I ad Patrem Se frugem re verteiltem : Pater peccavi in - caelum & coram te , j - í , n non fum dignus v oc ari films tuia . Veljuxta exemplum publicani , qui non aufus erat ocuíos fuos levare in calura , fedftans à longé percutíebat pe - ¡Luc . ri - i 3 ¿fos fuum , dicens : DEUS propitius e fi o mihi peccatori . Aut imitare lepro - fum illuni à longé ftantem , de rogantem , quatenus à benignifììmo JESU lue . 17 . te à lepra fuá mundaretur : Et cecidit infacicm ante pedes ejus . Vel feftarc fervumillum , qui Domino Tuo decern millia debebat talenta , roganscutf» Matth . it . eo : Pati enti am babe in me , Scc . Aut denique cum Muliere illa peccatrice 26 _ ad pedes JESU te projice , anion's lacrymis tua deflens deliita : Cœpit lacrj - uc< 7' 3 s mis riga - e pedes ejus . Converte exinde oculos tuos ad dolorofam Mattem JESU , eamque impenfnts per SS . Vulnera ac d'ulciffimuni COR JES tí exora , quatenus tibi in hac oratione & in omni adh'one velut pia Mater , á JESU moriente in cruce tibi commendata , benigné adefle dignetur ; ile ñe * S . Bernhard . , ri non potelt , utpreceà tux non exaudiantur : ExaudietMatremFilius , ai * fcrm . N * r . Mellifluus , & exaudiet Filium Pater : Filiali , hac peccatori ! » / fcala , Ime me * maxima fiducia , eft , bac tota ratio ¡pei me & . Quid enim ? poteftne Filius aut repellere , aut fuftinere repulfam ? non audire , aut non audir i Filius pot eft ? neil' trum plane : Iiivenifti , ait Angelus , gratiam apud DEUM , & fola eft gratili» qua egemus . 
Hkár . Lyr . 7 . Pro di & orum corónide audîamus , quidBononise in Italia juveni 
de pat . Jc - Tyroni ex facra Divi Dominici familia acciderit . Erat is ex prolàpia nobí " 
E Oí7 r 9' ^ natus ' in déliciis enutritus , Se fui amantiiTimus ; fed quia , uti perfpicacis 
Tom fCfoj' erat ingèni i , fatis luculenter viderat , neminem duobus Dominis , Chrifto 
1 - 76 . . ^ mundo poíTe íervire , idcirco habitâ fuper hâc re matura deliberation^ < 
«xempJ . 7 . mundo valedicere , Sc facrum PP . Döminicanorum ordinem ingredi ite * 
fuit , in quo Bononia : in percelebri S . Dominici Conventu per aliquot meri " 
les , ut Novitius , prima fundamenta jecit . Verum quia rigor ille monafti' 
cus Sc diicîplina admodùm dura , ac praefertim pañis niger Är churus 
civ'itatememendicatus , tam delicatoftomachohon ampliùs piacere , imÖ 
tSítaedio eíTe cœperurit , ftatuit unicum fuum perfugium apud dolorofa#1 
Virginem quaerere , hinc lacrymis abundé manantibus ad ejusdém dolor0' 
ifee Matris imaginem , Filium de cruce depofítum gremio fuo excipientero ' 
venit , eamque fíe precatus eft : Regina maxima & pia afflict orimi Confo1 - * ' 
Prix , tttdit lana , de qua camifiam porto , / continua flagella , quibus in capiti0 
excrucior , nocturna vigilia . , frequent at io ebori , per pet mini filentium , me nl 
mis ajfliguut , qiiodqiie magtsme urit , m fuperare queo , elipams , quo v4c0' ' . 
quirt'
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.