Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

îS© Conßderatto LìV . 
VideMardochaum ab impio Amano d'efpeftum , ad crucem 8c ad mor - Ifife 6 . 11 íem deftinatum ; fed nunc fubitò ad regios honores affumptumr Hochono * • re condignas e fi „ queme unque Rex voluerit honorare . 
VideSamfonem fortiffmium , deiufum , & a Philiftceis circumfelTuny» Ted nunc portas aereas in Gaza confringentem , & ad fummum montis cacume " » Judie . , iß . 3 afportantem : Apprebendù amias porta fores cum pofiibtts fuis & fera „ impoft - tmque hitmcris fuis portavit ad' vertice» ! montis , Scc . 
VideDavidem olim contemptibilem atque defpedtum , fed ubi ftrayit i . Reg . 17 . gigantem , nunc gloriofisfímé de inimîcis fuis triumphantem : Porro cui * 6» rever ter etm perculfo Pbiliftao David , egrejfa funt tnuíieres di univerfts urbibus , 
cantantes , chorosque ducente s in occurfum Saul Regis , in tjmpanis latititi , ( f in fiflris , Scc . 
Vide Jobum . virurrr quondam dblorum . acnoviiïïmum virorum . à ta pedis ufque ad verticeni' plagi peffimâ percuíTum ; fed nunc reddidit ei Job . + z - - Jo Dominus omnia duplicia : Et addtdit Dominus omnia , quacunqae fuerant 'job Tiri " . . hit - duplicia . Subintrat hicTirinus : " job omnia hau malafuftinuitincredibili pA - m hue . . tientiajmnilitate & conflanttà , fedexctufa morte : Cbrifltts ttfqtte ad mortem in - Matth' . , i j . clufam , mortem miteni crucis ¿ Jobo redd'ita omnia duplicia : Chrifto omnia cen~ i s tuplicia , quia data eít illi omnis poteftas in ccelo Se in terra . Ad verte ; liuiC 
Ffcil . . z . s data eft omnis poteftas , qui priùs bumiliavit femetipfum , faäus obediens ufqttc ad mortem , mortem autem crucis , propter quod' & DEUS exalt avit ilium , . Scc . O humilitas ! tu fola exaltas , quinon defcendit . non aicendit . . 
6 . Et quid interim SS - V¡rgo¿ ubi cum tanta gloria Se majeftate dile & is - Luc , i . i9 iimumFilium fuum ad ccelos alcendentem contemplata eft ? Maria autoH confervabat omnia verba h tue , confer ens in corde fuo . Credo eam cum dileíta <5a«t . . i „ 3 illaSponfa faepiùs illud animo ingeminâffe : Trabe mtpofl te ; in odorem cur'» remits unguentorum tuorttm . O quse lingua effàri , quae mens humana aíTe - qui , Sc quis intelledVus capere poterit hujus SS . Deipane amoris arfedtus , de - fideria , & Iacrymas amorofís . quibus Filium fuum in coelum abeuntem pro - fecuta , Se comitata eft ? Si lfraelquondam ingenti ac infolitö gaudio affeítuí eft , ubi Pharaonem tyrannum Se exercitum mari rubro obrutos , fe autein t * o¿ , . if . i íklvum ac incolumem in littore fpeôavitr Tunc cecinitMojfes & FUH Ifrael carmen boc Domino , & dixeruntr Cantemus Domino ; gloriose enirn magnified' tus efi , equum & afeenforem dejecitinmarc . Quanto majore gaudio SS . Cor Virginis perfufum eft , ubihoftes tartáreos modo rubro Filii fanguinis pela - * go demerfos . SS . Patres ex obfcuro l'ymbi carcere liberatosi acternscbeatitu - dinis ftolà veftitos , Filium vero impaifibilem , imortalem , fplendidiffimaque luce circumfufum , velurpotentiifinium de morte , mundo , peccato & di * * bolo triumphatorem , in vefte candicante Sc partim purpurafeente ( proli * ™lt Cornelius ) per dotem agilitatis feipfum in tceluui empyreum librante " 1 
Jc 
k 
MW i 5 ¿ 7 8 9 . 10 11 12 13 U c15
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.