Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

B . Virgo Filmiti adcœlos eiintem fpettat . 377 
SXucâs Comcmorat : Tunc rev er fi funt Jerofolymam a monte , qui vocatûrOU - Aflor . i . ie feti , qui eft juxta Jerufulem , [ abbati h ab ms iter — Hi onines er . int perfeveran~ tts unanimiter in or añone cum Mulieribus & M ARI A Mater JESU . Si igitur Maria ab afeenfionis loco ad montem Se coenaculum Sion cum Apoftolis Se SS . Mulierìbus reverfa eft , ergo praefens erat in aicenfione chariìTìmi Filii ; Se quomodo in hoc gloriofo triumpho abeffe poterai , qua : priùsperomnem •Vitam , quantum poterat . Filium fecuta eft . neque in pasfione Se morte crucis ab eo feparari potuit ? Obfervat hìc Cornelius di alii , quàm iuavia fuerint col - Cornel , hie îoquia Chriftum inter & : SS . Matrem ejus inftituta , qui ut majorem quoque i» Aítu ? . fideni , fpem , amorem ac reverentiam fuis imprimerei Difcipulis , Sacratiffima & glorificata Vulnera in manibus ac pedibus eis praebuit exofculanda . ex qui - bus fuaviffimus ac fragrans odor eos mirum in modum recreabat , Matti verb Ludovic . de fn<z , ait V . P . Ludovicus de Ponte , obtulit etiamofculandum latus , qua . in illtid ft Poi , t< ! m " , ridere , in coque cum Cbrifio afeenderegeftiebat . Juvat hìc audireS . Anfelmum : A'ce°f - O bone fESll ! inquit , tua dulcifltma Matris Filius , quomodo potuifii pati , ut te Ulftl in regimai gloria , tua , reificante , illam qua fi orbatam inmiferiis bujus mundi rdin - queres , à' non earn ftatim tecum régnât tir am affamerei ? 
Verìim alia funt DEI , alia hominumjudicia : Prudentiori ergo , pergit idem c . Anfeli^ ; s . Anfelmus , & digniori confilio ufus . precedere illam volebas , quaterna ei locum de ExceH . immortaliutis in regno tuo preparares , ac fic comitatus tota curia tuafeflivm ei CìP - ? • , occurreres , eamque . ( , uHimitu , fient decebat tuam Matron , ad te ipfum exaltares . 
Proin reftiùs & melius Chriftus earn adhuc aliquo tempore in mundo relin - $uere vo'luit , ut tanquam firmiffima columnaEccleíiam fulciret , Apoftolos pleniùs inftrueret , primos Chriftianos in tot perfecutionibus folaretur , recéns converfos . qui adhuclaéVeMatris indigebant , enutriret , & : perpetui virtutum eXercitatione merita fu a ad altiffimum gloria : faftigium augeret , atque fic rona illiusin ccelo . qua : debebateffe astenia , ma gì s 3c in Lmenfum grandefee - tet . Vide hìc , anime mi , Î quàmprudenter Divina Sapientia omnia ordinet ir» fuum finem . O quis - dicrt , vel mente aflequi poterit , quàm peramanter vale - dixerit Filius tantus tanta ; Matri , priufquamadPatrem afeenderet ? O diledtc Chrifti JESUDifcipule ! quare dehocnullam fediti mentionem ? 
3 . De Jacob Patriarcha referunt Sacrae Paginae , quòd exundantem Se ra - pidumjovdanis fiuvium ope baculi fui féliciter tranfierit , atque cumduabus iurmis in patriarci fuam poft tam longam exantlatamapudLabanumfervitu - tem regreffus fit : In báculo meo tranfivi Jor dauern i ft um , & nunc cum duabus Genefi jj , turmis regredior , Per hunc baculum Patres comuniífimé , ac praefertim S . Au - 10 guilinus , SS . Crucem fubaudiùnt , in qua Chriftus Dominus Jordancm pasfio - - s - Anguftin . nis Féliciter tranfivit , <5£ cumduabus turmis , velut alter Jacob , uni Angelo - rUm , aiterà hominum , in cocleftem patriam , unde priùsexierat regreffus eft : c en1''' in báculo meo tranfivi jordanem iftum , & nunc cum duabus turmis rmedior . 
Mater Dolor afa . B b b PI * -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.