Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

Krem . Zi 
II - 
37 6 Conßderatio LIP . 
íimam acris regìonem 8c ad nubes ufque penetrantem ? Qjjìs non obílupef - cat colubrum pedibus 5c pennis carentem , per petras tamen altiffimas ac xa prxrupta velocilïimc ferpentera , ac lubricando currentem ? Quis no» fufpiciat naverrt mercibus . grandiflimiSqueoneratam faremis , adinftar piícis» nullo fui reliólo veftigio , maris fludlibus innatantem ? Quartum autem . quod fapientiífimi Regis fuperabat intelledlum , erat via viri in adolefcentia» quae vaga admodùm eil de inftabilis , 3c tamen adolefcentem efle virum . qui in illa prima juventute virtute prxcoci annos vincit , de aetatem praecurrit ? Hoc equidem , licet fapientiflìmus , capere non poterat . 
Singula hace volunt aliquid , attentas requiro aures . Per viam viri fi * adolefcentia incarnatioVerbi adumbrata eft ; in qua / ir»»'« * circumdedit viruttt . ibi enim in utero ¡Ilibatas Virginis Chriftus vir erat à primo conceptionis alanti piane perfedlus . Per viam navis in medio mâris crux Dominica reftè intelligitur , quae Chriílo in mari rubro paiïionis velut navis extitit . & nobis in hoc mari magno Se fpatiofo hujus mundi imundi etiamnum eft» quâ mediante tuti ad falutis acternx portum transvehimur . Per viam bri fuperpetram idem Chriftus praefignatus eft , qui Formam peccatoris qui - dem fufeepit , veneno tamen peccati caruit , imò peccata noftra fuo ne expiavit , dum , ficut olim lerpens in deferto , in cruce exaltatus pepen - dit . Per viam denique aquilae in calo admirabilis ejufdem pretiofiffimi Redemptoris noftriad coelos afeeniio praefignata eft : Attende , inquitB . Albertus Magnus , quod per aquilani , de qua hic agitur , DEI Filius figuratur . qui ad pmeeptum Patris elevatiti eft in afcetifiotie , & in arduis calor um pofuit ni' dum fnurn , See . 
Solet autem aquila avium Regina vifum habere perfpicaciífimum . qu * in fumma aè'ris regione volitans , natantem in fundo maris pifciculum pro - fpicit , unde Lemma : . Profundißinia quaque , vel in infimis terrae vallibus aC fcrobibus latitantem lepufculum , ad quam invadendam praedam ingent' cum celeritate advolat , eamquein altum rapit - , ôc inter pullos luos dividiti Ephef , 4 . g . ita Chriftus , fubiçtrat hic Apoftolus , afeendens in altum captivant duxit capti' yitateni : dedit dona hominìlus . Quod autem afeendit , quid eft , nifi quia à defeendit primutn in inferiores partes terra , hoc eli , ad Juftorum limb uni' epos è carcere liberatosgloriofus Viûor duxit in triumpho in coelum , urf - de pro Lemmate huic myfticx aquila infcribere placuit illud Ecclefìae , quO<' jn hymno S . Crucis decantai : 
Tulit prsedam tartari . 
2 . Quòd autemSS . Deipara glorioíIífimamFilü fui ad ccelos afeenfion^11 praefens in monte Oliveti cu Apoftolis fpedlârit . interOrthodoxos extra col' trovcrüá eft , hoc enim exApoftolorumAûibus exprefsè deducitur . in qu¡bü> 
loan . f . 14« B . Alb . M . fertn . l . de Afeení . D . 
KbK 2evp - 3z3 
U 
10 11 12 13 14 
15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.