Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

3 jo Con fi deratio L . 
tamen fuum fortìffimum lu & atorem dimitiere non voluit , non ignorans . Cenci " . 32 . quòd Deum inter brachia ftringeret , undeflsns Sc cum lacrymis dicebat : Non 16 dimittam te . Et ego Mater , ve ! potiùs Matrisjjrbe infelix fimulacrum dimit - 
tam te , Fili mi ? Te Amorem meum crucifixum ? Te Deum Se omneBonum Canr . 3 . 4 meum ? ftringam de brachiis meis , cSk fortius tenebo : Tenui eum . tiec dimittam . 
O anime mi ! vide hìc , Sconfiderà amorem «Sigemitus amantiffimae Matris tuae ; dolebat hace quidem miferandam Filii fui fortem , fed magìs do - luitnoftram conditionem , proinde amariflìmis lacrymis peccata noftra de - flevit , quippe noverat , ea omnium iftarum calamitatimi ac cruciatuum , quos una cum Filio per òmnem vita : curfum perpeiïa eft , fuifle caufam pri - mariam . O lacrymae mese ! ubi eftis ? quare non cum lacrymante Matre JESU expeditx curritis ? Si lacrymar , tefte S . Ambrofio , lavant delifta . ignem * 5 . Bernhard . que extinguunt gehennalem , ô lacrymx mei , ubi eftis ? Tarn píe pier ¡wat B - in Lament . Virgo , fubintrat ine Mellifluus , tam amare dolebat , qiiod fuiploratilipictatc ti - V . tos etiayi inVitos ad lacrimas provocai at ; dolor ejus cur . äos ìnt a entes dolore compellebat , vixque Ucrymat cont'mere valebant , qui earn plorantetn coußtit iebant Et ego peceatorum coriphacus , mille infernis digniffimus * adnucperfifto immotus ? O Domina mea ! lugeam ac plangam 6c ego tecum , donec in Jwem . p . i . hoc mundo vixero : Oquis dabit oculis m eis font em lacrymarum ? & plorato die ac noäe interfeäum filis , populi mei ? 
litar ego lacrymis , fed non mulìebriter utar ; 
Eft quoque , qui dece at mafcula ¿orda dolor , z . Olim pracepit DEUS , ut homo leprofus , fi ab hac feeda corporis in - firmitate mundari difeuperet , perSacerdotum manus fepties viftimarum fan - Levir . 14 . 7 guine afpergeretur : Quo afycrget ¡Unni , qui muudandus eft , fepties ut jure pur - getur . Idem benigniffimus DEUS ordinavit , ut in ejufmodi vidtimis ac holocauftis pacificis , prslertim dum novum fœdus Deum infer S¿ populum Exod . 24 . s erat fanciendum , languis viôimarumi Moyfe in populum fpargeretur : JUe vero fumptum [ inguinali re / perßt in populum , & ait : Hic eft [ unguis foederis , quo J pepigit Dominus vçbifcum , reliquum autem viôimarum fanguinem voluit fu - Hcbr . 9 . 22 per altaré profundi : Partem autem refiduam fudit fuper altare . Ad verte » prudensLeöor ! unica cruorisftilla fufficiebat unicuiquede populo ad ex - piationem , quia olim omnia pene in [ anguine fecundum legem mundabantur * C , finefanguinis ejfuftone non felut remiffio ; fed tandem omnis reliquus fanguis fuper altare holocaurti effufus eft : Partem autem refiduam fudit fuper altare . Magnumhíc latet myfterium , attentum te effe cupio . 
Die , obfecro , an non univerfum genus humanum peccati leprâ erat m - feftum ? ad liane ergo expiandam àPatrein viäimam deftinatus eftipfem - nocentiilimus Filius 8c agnus imaculatus , cujus facrofandto fanguine no» unâ duntaxat vice , fed fepties afperii , 3c fic livore ejus it peccati lepra fanati 
funius : 
nii ] jînijiiiijniîjïîïïjiiiîjiinpïnjiiii^^ ~ 
KbÇW 4 5 5 7 8 9 . 10 11 12 13 K B
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.