Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

J ? J / irrríí ff , mi : fish iiMiUwt rvur'tt . * > * 7Ct 
JJ » V 1 / gV flUTM J MS ti ? rr\sr w ve 7 
^Uod Eva ftans fub arbore fcientia : boni'Ornali confentiendo diabolo de - ftruxit , • proinde meritò loco Evac fub eadem crucis umbra nobis in Matrera f'cfignata fuit Maria ; Se quemadmodum olim in Nazarethano conclavi fub Unibra Spiritus Saniti Mater Dei effe ¿i a eft : Spiritus Sanctus faperveniet in te , LuCt î f & virtns Altijftmi obumbrabit tibi ; ita nunc fub umbra crucifix ! Filii non unius tentimi Joannis , fed omnium Chriftianorum Mater declarata , Se effeita fuit : 
Heinde dicit Difcipulo : Ecce Mater tua . Supra quod reétè Sylveira r Non Ioa»n , ij» . ttlt > dicit Joanni ; fed Difcipulo ; Joannes sii nonien particular e i Difcipuliis 2 7 commune , ut denotetur , quòd MARIA omnibus detur in Matrem . O feli - sylvcua 116 cem , ô foccundam Sandtiffimx Crucis umbram . quae nobis talem actantam cap * 17 Matrem reliquit . nofque filios MARINE effecit ; nunquid meritò cùm mía dicere poiïumus : Sub umbra tua vivemus in genttbus ? Et cum Prophet» 
Regio : Filii autem hominurn integmine a lar uni tuarum fperabunt ? Piai . jj1 . s 
3 . De Agar refert Scriptura , quòdFilium fu uni Ifmaëlem non potuerit Videi ? e morientem , fed longé ab eo ailceflerit : Seditque a regioneprocul , quan - Cenci' - 21 . tu»i potefi arcuij acere , dixit enim : Non videbo morientem puer um . 1 > 
Jocliabed filia Levi , Sc Mater Moylis , filium íuum in fcirpeafifcella in ^ilo expofitum alterius cuftodix commifit , ipfa autem in littore de longé ftetit , rerum Sc fortuna : eventum coniîderans , Se m i feri i s filiilui condo - 'ens : Expofiit cum in careäo rip£ ftuminis ; ßante procul forore ejus & confi - Exod . 4 , 3 derame eventum rei . 
Mulieres iliac , quae Ch ri if um , pientiffìmum Redemptorem noftrum . uf - ^Ue ad crucem < & mortem fecutx funt , inter quas erant Maria Magdalena , 
Maria Jacobi , Jofeph Mater , Salome , Mater filiorum Zebedxi , Veronica» 
Joanna , See . noncominus led cm / nus ftabant , fpedfantes boc cruentum , Sc cheu nimis luöruofum crucifixionis fpeöaculum , in monte Calvario orbi ^onftratum : Erant , autem & mulieres de longe alicientes , See . Marc , i jr ; 
b Non fie dolentiffima Virgo , & omnium Matrum affliffima Mater MA - 40 f^lA ; non fie , fed appropinquabatper cuneos militum penetrans ufque ad 'plain crucem Filii : Stabat autem juxta crucem ; fupra quod Div . Ambrofius : loann . 19 . ifabat ante crucem ; piis oculisJpeïtabat vulnera Filii ; Se Mellifiuus Bcmhardus : 1S ^ttñitatibus . inquit , pedum innitens , mantis lev abat in altum , ampleclens rabica - n crucem , atque inofcitla ejitsruens eaparte , quii undapretiofiflìmiSanguinis lt - n^' ue bat ; 0 grande martyrium ! ofxequens faß ) ir i um ! v languirti pectus virglneum ! s< p , crñhar<J . 11 pientiiïima Mater , veré Mater amoris Se doloris . quis tuos explicetani - dc Lament , ' " noerores , ac CORDIS dolores , quos ftans fub umbra crucis perpefFa es ? B . Virg . ere Altifllmus obumbravit tibi . O triftis umbra í ó umbra fatalis ! led Sc 'ubris SS . Crucis , cui re¿fé pro Lemmate inferibes : Optatam fert umbra me Geref t . 26 Olim DEUS dixit r Facíamos hominem ad imaginent & fimUitudinem Qlcaltr . Lîc , °firam , ubi ex Hebrjço legit Oleafter> Se alii : Faciamus hominem in umbra 
noftrA 
10 11 12 13
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.