Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

Cur B . Virgo Muh er recata ? 161 
Mito , fi oportuijfet , rpft pofuiffet in crue em . Ñeque enim er ed end um e fi , minoris fuijfe perfeäiom & obedientia , ad DEUM , quam Abraham , qni proprium filium obtulit DEO in Sacrìfeium , propriis manilus occidendum , & cqmvurendum . Verumenimverò non ¡meritò life quaeres , prudens Leôor , quareDEus mitiifimus orbis Redemptor Chriftus hane Sacratiffimam Matrem fuam in Omni paffione fua , ac prxfertim in fuprema illa Sc fijneftiffima mortis fux ^agoedia , qua crudeliorem nunquam viderat mundus , prxfentem habere vo - 'perit , cum alias in jure Sc Legibus cautumfit , neMatres ad íímiles lanienas ^publicas filiorum neces admittantur ; quod & iniinuare videntur ipfxSa - Cl'x Litterx , quae mandant , ne ovis Mater fimul cum agno fuo immoletur : 
Sive ilia bos , five ovis , non immolabuntur una die tum fœtibus fuis ? Lev * 
RelidHs aliorum opinionibus , pulcherrimam Tauleri rationem in dium adducamus . Eva , inquit , adperditionem generis humani ut plurimum cooperata eft , dum vetitum ab arbore pomum decerpfit , & ; comedit , ficque primum noftrx ruinx inftrumentum 8c origo omnium humanarum mileria - tümextitit ; Chriftus ut damnum reíarciret , ad arborem crucis nianus exten - dit , in qua per fanguinem fuum genus humanuni reftauravit : Verum non íolus in cruce pendere voluit , quin fecum prxlentem haberet Se Matrem , ut ilia per dolorum fuorum amaritudinem id reíarciret , quòd Eva priùs per in - obedientiam deftruxiffet ; unde canit Eccleila : Quod Eva trifiis abfiul : t , tu reddis almo genuine . Audite Se citatum Taulerum , ita dolorofiflìmam Vir - Taul , c , tg ; ginem juxta crucem alloquentem : SicutEva , úuufurpans temere de arbore feientia boni & mali , homines in Adam per dì dit , ita tu de arbore crucis dolorem in te fufeepifii , fatiataque amaritudine una cum Filio tuo hominem redemifii , Ad quod pariter alludit Mellifluus Bernhardus : Vehementer , inquit , nohis vir$ . Bernfcarrf , units & Mulier una nocture , fed grafios DEO , per unum nihilominus virum & ^ ' LV SlS> " Midierem unam omnia refiaurantur , Sec . O Mulier fortis ! ó MARÍA laPF * r • quantum tibi obligatus eft mundus univerfus ? 
6 . De Judith fortiflima Muliere commémorant Sacrx Pagina : , quòd pro falute gentis fux , ut patriam Se cives fuos ab aröiffimo obfidio 8c exci - dio liberaret , animam fuam evidenti mortis periculo expofuerit , • unde , cùm trucidato inimico , Sc partâ viôoriâ in urbem rediiffet , Ozias populi ceps ei acclama vit : Benedica es tu , filia , à Dentino DEO excelfo pra omnibus inulieribus fuper terrain . Benediäus Dominus , qui creavit caelum & terrain , qui Judith , ij . te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nofirorum ; quia hodie nomen * 3 tuum ita magnifieavit , ut non recédât laus tua de ore bominum , qui memores fue - rint virtutis Domini , in <zternum , pro quibus non pepercifii anima tua , propter an - gufiias & tribulationem generis tui , fedfubvenifii ruina ante confpeäum Dei nofiri . 
En perelegantem typum , in Sacratiffima 8c dolorofiffima Deipara , ftante in monte Calvario , ne perirei orbis , expletum ! Se certè nullibi B . Vir - 
Kk 3 ginis 
1 KbK 2EVP - 323 U 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.