Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

! 
De [ udore fanguìneo hi lorio . lyj 
t ! ùm quam patì neceffe erat , humana : enim naturas proprium eft timere tem , ¿C qui dem mortem tarn acerbam , a c longé crudeliíTimam , qualis erat crucis . Ita S . Bernhardinus : Ut homo , inquit , die chat nolle Ubere , fed proutr . a - S . Bernhard , tío fuperiort obediebat veritati , prompte animo efuriebat , propterihfubdit : Verun - Tora - i - s * tarnen nonficut ego volo , [ ed ficut tu vis . Aliam rationem allignai Cornelius , an - * • quia videbat Cliriftus multos fux paffioni futuros eíTe ingratos , manfuros in ca^ * 2 " peccatis , atque fic aeternumdamnandos , & hic , inquit , erat illi dolor maxi - mus , quem hîc calicem vocavit : Tranfeat a me calix ifte , Alii alias adftru - Unt rationes , inter quas ad noftrum propoiitum fummoperèmihi placet illa , quam asíígnat Reverendiífimus Epifcopus Hebronenfis Fridericus Forne - Friácr . Forrç . Xus , quòd affliâriflîmae Matris compaiïio Sc condolentia Chriftum fuper in Paradif , omnia , in ilio divario horto afflixerit , amabat enim eamcitraDEum fupra Malor . Pua * omnes creatut ; as , quae vel funt in cœlo , vel in terra , ideo ex ejus co n d olen tia ^ ° " ® " ineffabilem quoque concipiebat doloi>em , hincpetiitaPatre : Tran feat . à me Hj v¡°á'ciir . calix ifle . Quam opinionem pulçherrimè confirmât Do diro r Serapbicus : capt 7j . , Redienu 'mc\uìu Chrifius adorationem fecundo & tertio eundem fennonem oraviu . & addidit : Pater fi fic decrevifti , utpenitus crucis patibulum fubearn , fiat voluntas tua . Sed recommendo tibi dileäiffimam Mat rem me am , & c . Serva earn amo - do . O luCtuofus calix ! qui fanguinem ex omnibus Chrifti membris , <X : ama - riffimas lacrymas ex ©culis dolorofx Matris . expreffifti j 3c quemadmodum abundantes aquae , quibus in rivo ad tempus interdi ¿tus erat exitus , ablato , ac sreclufo repágulo , fine mora ingenti impetu in iubjacentem erumpuntplani - iiem . eamque copiofiffimè irritant : Sic Diviniffimus Sanguis , qui interim ad jnceftisfimum COR JESU confluebat , ut illi , prout in gravi' mœrore Sc ne fieri affolet , fuppetias ferret , audito Patris volúntate , Sc Angeli conforta - tione adjedta , vehementiffimo impetu ex parefaih'svomnibus poris erupit . : ^ 
Et faäus efi fudor ejus , ficut gutta fatiguinis decurrentis in terrain . O Domine Lue . z^ , 4fi JESU ! O Mater anion's Scdoloris ! etiam unicam ftillam pro anima mea miferrima ; atque tunc prxfertim , quando in fupremo ilio agone cum tota jKternitate erit decertatura : Veniat fanguis tmis fuper me . Matth . ij . 
é - De Elia recenfent Sacrx Litterae , quòd furorem impiae Jezabelis decli - 2 Í * ìians ad defertum fugerit , ubi ièdens fubter unarn Juniperum , Se prac moerore animi fere contabefcens ab Angelo miré confortatus eli : Et ecce Angelus 3 • * * « Domine tetigit eum , & dixit itti : Surge & comedo , grandis enim tibi reft at via . 4 * 
O pientiffinja Mater ! ad quid ifta enarro ? Typus ifte in tuo Filio expletus eft , cùm enim à facie impiae Synagogae . quae per Jezabelem adumbrata fuit , ad elivum Olivarum eoritenderet . út ibidè pro more fuo de no ¿te orationi infta - ret , priufquam morti traderetur . abAngelo confortatus : Apparuit autem illi An - Luc , z i . 4f» , geliti de cœlo ¡confort ans e um Seti quid dixit illeAngelus ? Credo , quod per prio - , rem ad aures Elise intimatum fuit : Surge ) & comede , grandis enim tibi refi at via . 
Mater Dolorofa , Z O moe -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.