Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

Saïmer . Tom , io . tr . io . fol . loo . Matth . s . 6 . 3 G . 
lía . 63 . 2 . 
Hierem , Drcxel . áe Cariño mor , p , 2 . cap . 12 . 
Genef . lì . 
17 . 
Manli in Bibl . Tom . 5 . traci . 66 . di fe . a . Juftin , Miecliovieuf , Tom . 2 . dife . 3 jj . 
S . Bonavent , Stim . Div . amor . p . 1 . cap . 3 , 
174 Conßderatio XXV . 
Geth fignificat in Hebraico Torcular , 8c Seemen oleum , quia in ilio loco ob olivarum copiam torcular erat collocati ! non uvarum , fed olivarum , ad quod Chriftus difcipulos fuos federe juifit : Sedete Inc . Vidit ergo Ifaias Prophe - ta in fpiritu hìc Chrifturii prxfentem , prx filiis quidem hominum forma fpe - ciofum , fed mox . à fudore fanguineo veftimèntis fordidis , ac recenti cruore afperlis>ami¿tum , proinde eum interrogavit : Quare rubrum eft indumentum tu uîii , ficut cakantium in tor cui ari ? Et refpondit : Torcular calcavi folus , & c . Hoc eft : Non in cruce duntaxat , fed Sc in monte Oli vario , ad quod rio hìc videturallufifle Ifaias , Chriftus enim in cruce omnibus erat privatus veftibus , hìc autem eum Vates Divinus fanguinolentus indutum vertibus confpicatus eft : Quare rubrum eft indumentum turni , & veftimenta tua ficut calcantium in torculari ? Quxritur ergo hîc , an etiaminillo olivarum horto affliôisfima Mater prxfens , vel faltem non iongè ab eo diftans fuerit ? 
Refpondet Hieremias Drexelius . Sacratisfimam Deiparam eo temporum intervallo , quo Chriftus in horto ad Patrem oravit , fanguinemque fudavit , infuo cubiculo domi orâffe , & : PatriFilium lacrymofum illudobfequium in cruce altero die confummandum obtuliffe . Ita communiter Se alii fentiunt , afferentes Virginem tunc in fpiritu omnia vidiffe , quae in monte Oliveti cum Filio accidêre ; li enim quondam DEUS Abrahamo amico Sc fervo fuo fi - deli fecretum fuum celare non potuit : Dixitque Dominus : Num celare terò Abraham , qu & gefiurus fum ? Quando minus hunc fanguineum agonem dulciffimx Matri fuse poterat abfcondere ? Enimverò jatìs credibile e fi , in - quit Jofephus Manfi , Deiparam eodem tempore certiorem faftamfuiffe de ma & fudore fanguineo , qui in horto guttat im decurrit in t err am . 
Juvat hìc quoque audire R . P . Juftinum Miechovienfem : Tametfi , inquit , illa , cum filio compafftonem fuain aujpicabatur , in horto noti erat . femper tarnen animo & cogitatane ei coharel / at , extrenmque illius Divini Cordis an - gufi i ai oculisfidei contuebatur . Si Filius mortis wetu confternebatur , illius ipfa morte perterrebatur ; Filio orante , illam quoque orationi inftitijfe , & una cum Filio dixiffe : Pater fi pofjlbile eft , tranfeat ifte calix a Filio meo i Filio volunta - tem fuam in voluntatem Patris refignante , & ipfa fuam reftgnabat , die ens ; Fiat voluntas tua . Ilio in genua fe fuá abjiciente , imo in ten am procidente , profter - nebat & fe ipfa . Ilio fanguineum fudorem emitiente , lacrymas illa fanguineas emittebat . Ilio in agone deficiente , & ipfa deficiebat . Cum Ule ab Angelo con - fortabatur , confort ab atur & ipfa i & c . 
3 . Alii Doftores exiftimant , Se non improbabilités eandem Sacratisi ! - mam Deiparam etiam in ipfo monteOlivario huic primx fanguinolentx vin - demix fuiffe prxfentem ; ita S . Bonaventura hanc afflidfisíimam Virginem fub acerbisfímx paffionis exordio cum Filio patiente verfantem alloquitur : vertere Domina ad locum frifiimm , ne cum percuffiont P aft or h te etiam mitra - 
mhs 
KbK EVP - 32 " 
10 11 12 13 14 15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.